Påmelding:

Fortløpende (Velg ønsket dato for fellessamlingen fra listen, etter at du har trykket "Bestill")

Obligatorisk fellessamling:

Fredag 19. Mars, kl. 08:00 - 16:00

Pris (NOK): 1995,-
Sted: Nettkurs og WEBinar via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Gode engelskkunnskaper (norsk er ikke lenger tillatt, ref AIC N 04/18)
Deltakerstatus:   Ledige plasser
Spesielle opplysninger:

Teorieksamen avlegges som drop-in ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen.

Dette kurset er spesielt tilpasset* operatører innen ubemannet luftfart (RPAS), ultralett, sportsflygere, samt hang- og paragliderpiloter. Vårt flytelefonikurs er godkjent av Luftfartstilsynet og det mest oppdaterte kurset i Norge for internasjonal flyradiotelefoni (VFR) etter Eurocontrol og EASA sine anbefalinger.

Kurset følger pensumet i henhold til AMC 1 FCL.210, Communications.

Kurset gjennomføres i to faser. Den innledende delen av kurset foregår som selvstudium med oppgaver i portalen. Deretter må man delta på en obligatorisk fellessamling som velges fra listen under bestilling/registrering. Fellessamlingen er en gjennomgang og repetisjon av teorien og mulighet for utdyping av tema, før deltakerne gjennomfører tentamen i teori på slutten av dagen.

Kandidaten må ha bestått tentamen for å kunne bli oppmeldt til Luftfartstilsynet's teorieksamen ved en Trafikkstasjon.

Vi går gjennom standard fraseologi med lufttrafikktjenestene på flyplassvariantene med kontrolltårntjeneste, AFIS og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler.

Dette kurset er rettet spesielt mot piloter som IKKE får den viktige og nødvendige fraseologitrening ombord i et fly sammen med en flyinstruktør ved en flyskole. Dette kurset kan derfor ikke sammenliknes med andre norske kurs i flytelefoni.

 

ATC engm

Påmelding:

Fortløpende

Varighet 3 timer (etter avtale)
Pris (NOK): 2995,-
Sted: Din egen PC via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i flytelefoni (AMC 1 FCL.210, Communications.)
Spesielle opplysninger:

En-til-en øvelse i fraseologi. En utmerket måte å forberede seg på den praktiske eksamen (for kontrollant) i Flytelefoni.

Er du usikker på hvordan du skal kommunisere som pilot med bruk av riktig fraseologi med lufttrafikktjenesten under VFR-flyging eller droneflyging?

Dette intensivkurset gjør deg til en sikker flyradiotelefonist. Kurset gir deg personlig øvelse i korrekt fraseologi i de vanligste situasjonene du vil møte på flyplasstypene med kontrolltårntjeneste, AFIS-tjeneste og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler..

Øvelsene foregår som et rollespill der du som pilot kommuniserer med din instruktør, som fungerer som lufttrafikktjeneste.

Du vil også få god trening i blindsending (der det ikke er lufttrafikktjeneste).

Kurset egner seg også som "brush-up" for de som allerede har et gyldig eller har hatt Radiotelefonist sertifikat tidligere.

Tidspunkt:

Ved mottatt eksamensoppgave

Pris (NOK): 1900,- eks. MVA
Sted: På egen PC (webkonferanse) via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i Radiotelefoni
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger:

Her finner du oversikten over kontrollanter i ditt distrikt

For å få radiotelefonistsertifikat må du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Etter at du har bestått teorieksamen i radiotelefoni hos Luftfartstilsynet, kan du avlegge praktisk prøve hos en LT-godkjent kontrollant. Denne består av praktisk fraseologi og en språktest, som til sammen kan ta fra ca. 40 - 60 minutter.

Praktisk fraseologi

Målrettet trening av fraseologi i forkant og nøye planlegging, også for det uventede, er nøkkelen til å bestå eksamen. Når eksamensoppgaven er gitt kan du selv legge mange av premissene for gjennomføringen, ved å lage din egen regi.

Det er her denne tjenesten kommer inn. Vi kan bistå deg personlig (en-til-en) og sammen lage en konkret plan for god gjennomføring og styre unna fallgruvene du ikke skal gå i. Under bestilling, angi i fritekstfeltet hvilken kontrollant du har tenkt å benytte (gjerne før du har tatt kontakt med ham) og når du planlegger gjennomføringen av eksamen. Vi tar deretter en innledende kontakt med deg. Senere, når du så har mottatt eksamensoppgaven, ta kontakt umiddelbart så starter vi derfra.

Kontrollanten ønsker å få vite hva du kan. Jo mer forberedt du møter, i større grad kan du vise kontrollanten at du behersker praktisk radiotelefoni i en virkelig situasjon.

Språktest

Du må avlegge en språktest i engelsk. Språkkyndighet er et krav for å bli godkjent radiotelefonist. Les mer om dette på Luftfartstilsynet sine sider.

 

Tidspunkt: Avtales med instruktør på 90157393
Pris (NOK): 1.900,- eks. MVA
Sted: Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Gått gjennom pensum for RTL-01, besvart samtlige øvingsoppgaver og har tidligere avlagt tentamen

For kurskandidater som ikke har bestått teoritentamen tilbys kontinueringsprøve. For å kunne bli meldt opp til Teorieksamen - Radiotelefoni overfor Luftfartstilsynet, må tentamen være bestått.

Omprøve er også aktuelt for kandidater som ikke har bestått LT sin teoretiske eller praktiske eksamen, fordi man ikke har gjennomført eksamen på normert kurstid og har bestilt forlenget tilgang til portalen og kan gå gjennom all teori, øve praktisk fraseologi og evt. avlegge en ny tentamen for øvelsens skyld.

Du får også personlig veiledning i inntil en time hos en av våre instruktører.

I feltet Tilleggsinformasjon kan du angi flere ønskede tidspunkter. Du får bekreftelse på tidspunkt eller så vil instruktør ta kontakt med deg, for å avtale passende tid.