Pilot PRO Multicopter (PPM-01)

Dato: 

8. - 10. juni, kl. 08:30 - 15:30

Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Tidspunkt: kl. 08:30 - 15:30
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå:  Minimum 25 timer flytid eller deltatt på Pilot BASIC, samt bestått E-eksamen
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Pilot PRO Multicopter er et flygetreningskurs som skal føre frem til en Commercial Remote Pilot kompetanse (CRP-bevis), ved bestått ferdighetsprøve. Kurset er beregnet for piloter som skal fly multikopter eller singlerotor helikopter i alle operatørklasser. Målsetning for kurset er at det skal dekke kunnskapskravet i forhold til droneforskriften BSL A 7-1:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefPilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Mellom flygeøktene og lading, fyller vi på med teoretisk innhold som har relasjon til de praktiske flygeoperasjonene kurskandidatene møter som operative piloter. Siden kurset er væravhengig vil kursprogrammet kunne bli endret underveis.

Piloten øver på det angitte Flygeprogram for single- og multirotor (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve  etter samme program på slutten av siste dag. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship). Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Pilotene får et kompetansebevis basert på fartøytype, GNSS-modus, vekt og ferdighetsklasse

Forutsetninger og regler for flytillatelse
  1. Deltaker må ha bestått luftfartstilsynet's E-eksamen og må kunne fremlegge bevis på dette.
  2. Deltaker skal operere under eget selskap sin operasjonstillatelse, hvis ikke annet spesielt er avtalt.
  3. Kurset starter med safety briefing kl. 08:30NB: For å få flytillatelse må du ha deltatt på safety briefingen fra start, så møt opp i tide.
  4. Alle fartøyer som benyttes under kurset skal være forsikret i hht. EC785/2004. Eier/bruker av fartøyet må kunne fremlegge gyldig forsikringsbevis før flyging kan starte.
  5. Luftfartøyet skal være merket i hht. Luftfartstilsynet's forskrift.
  6. Luftfartøy og øvrig system skal være oppdatert til siste programvareversjon som er kvalitetssikret av produsenten (Beta- eller uoffisiell programvare er ikke tillatt å benytte)
  7. For innendørsflyging (hallen) gjelder maks. MTOM < 1,5 kg.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)