Pilot PRO Fixedwing (PPA-01)

Tidspunkt: 27. - 29. April, kl. 08:00 - 16:00
Pris (NOK): 18000,-
Sted: Arendal Lufthavn - Gullknapp
Forkunnskaper:  Piloter RO-2/RO-3 som ønsker grunnleggende opplæring eller konvertering fra multikopter til fixedwing RPAS
Påmeldingsfrist:  To uker før kursstart
Deltakerstatus:  2 Ledige plasser
 Spesielle opplysninger: Forbehold om vær


Pilot PRO Aircraft er et kurs for piloter som skal fly RPAS fixedwing (vanlig fly) i operatørklasse RO-2 eller -3. Du trenger ikke ha med eget luftfartøy - flyskolen holder dette.

Kurset er tilpasset Luftfartstilsynet sin forskrift i forhold til følgende regler:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefFor å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

På kurset øver piloten på det angitte flytreningsprogrammet (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve etter samme program. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship).

For å få flytillatelse med eget fartøy, må gyldig Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset, kunne fremlegges på første flydag (under briefing).