Dato:  9. - 11. Februar, 08:30 - 15:30
Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå (krav): 
  • Minimum 25 timer flytid, samt bestått A2-teorieksamen
  • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før flyging kan starte (gjelder ikke tidligere kursdeltakere).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Specific Category Pilot Multicopter er et flygetreningskurs som skal fører frem til en grunnleggende, praktisk flygeferdighet som er tilpasset operasjoner i Spesifikk kategori, etter Forordning EU 2019/947.

 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

9. - 10. Februar, 08:30 - 15:30

Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot:
  • Må ha avlagt teorieksamen for kategori A1/A3 (pilotbevis må forevises).
  • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før flyging kan starte.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger: Piloten må medbringe eget multikopter

Pilot BASIC Multicopter er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere og trenger en passende innledning til egentrening mot den nødvendige praktiske flygeferdigheten som kreves for operasjoner i Spesifikk kategori, etter Forordning EU 2019/947.

Etter endt treningsperiode (egentrening 2 - 6 uker) melder piloten seg opp til Specific Category Pilot Skilltest Multicopter (SSM-01) for å avlegge ferdighetstesten.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

 

Tidspunkt: 11. Februar, etter kl. 12:00 (Nykirke Idrettspark) eller ring 90157393 for å avtale annen tid/sted.
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Forkunnskaper: 

Ferdighetsprøven passer for:

  • Piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd etter kurset Pilot BASIC Multicopter (PBM-01) og som ønsker å få et ferdighetsbevis.
  • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet.
Forutsetninger:
  • Må ha avlagt teorieksamen for kategori A2 (pilotbevis må forevises).
  • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før oppflyging kan gjennomføres.
Spesielle opplysninger: Piloten medbringer eget fartøy (max. MTOM=25kg).  Husk fulladede batterier.

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Et ferdighetsbevis gir en dokumentasjon på en pilot sin praktiske flygeferdighet.

Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. I tillegg ønsker eksterne oppdragsgivere som leier inn piloter å forsikre seg om at piloten tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår.

En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig partner, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.