Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 1.995,- (eks. MVA)
Kurskode: POM-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Piloter som skal fly enkle eller komplekse "allværs-oppdrag" VLOS/EVLOS i alle operatørklasser.

Vi lytter kontinuerlig til ønsker og tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere og kunder. Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby et komplett, operasjonelt teorikurs for piloter uavhengig av operatørklasse.

Kurset har blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra flere operative ledere og flygesjefer som har ønsket å kvalitetssikre sine VLOS/EVLOS piloter med en teoretisk minstestandard, hva operasjonelle prosedyrer angår.

Kurset gir en samlet gjennomgang av de temaer som en pilot skal kunne og hvilke krav som gjelder for å kunne fly profesjonelt, med største grad av sikkerhet. Kurset er rettet mot praktisk gjennomføring av VLOS/EVLOS droneoperasjoner med multikopter. Kurset gir også tips til bruk av eksterne verktøy og informasjonskilder som er svært nyttige for planlegging av operasjoner.

Belønningen ved bestått eksamen er kursbeviset VLOS/EVLOS Pilot - Certificate of Theory.

Følger du retningslinjene som er angitt og de tips som gis underveis i kurset, vil du fremstå som en sikkerhetsbevisst og profesjonell flyger overfor oppdragsgivere og eventuelle tilskuere. I tillegg vil du med stor sannsynlighet unngå ubehagelige overraskelser, uhell og havari.

PS: Kurset er tilgjengelig uten kostnad det første året, for alle piloter som har deltatt på Pilot PRO kursene etter 20. jan. 2019, som en oppfølging til teoriundervisningen som er integrert i flygerkurset.

Tidspunkt:

8. - 9. juni, kl. 08:30 - 15:30, Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke

Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger:  


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere. Kurset er beregnet på piloter som allerede har en deklarert operasjonstillatelse i RO-1 eller trenger en passende innledning til egentrening for senere å bli Commercial Remote Pilot i RO-2/3

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Kurset er et grunnleggende flygetreningskurs. Flygetreningen er beregnet på nye piloter med liten eller ingen erfaring. Mellom lading og flygeøkter fyller vi tiden med nødvendig teori som har relasjon til den praktiske flygtreningen.

Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen. Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. Deltakeren vil også gjennomgå simulatortrening og innendørs flyging med minidrone som en innledning til flygetreningen utendørs.

 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)

 

Dato: 

8. - 10. juni, kl. 08:30 - 15:30

Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Tidspunkt: kl. 08:30 - 15:30
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå:  Minimum 25 timer flytid eller deltatt på Pilot BASIC, samt bestått E-eksamen
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Pilot PRO Multicopter er et flygetreningskurs som skal føre frem til en Commercial Remote Pilot kompetanse (CRP-bevis), ved bestått ferdighetsprøve. Kurset er beregnet for piloter som skal fly multikopter eller singlerotor helikopter i alle operatørklasser. Målsetning for kurset er at det skal dekke kunnskapskravet i forhold til droneforskriften BSL A 7-1:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefPilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Mellom flygeøktene og lading, fyller vi på med teoretisk innhold som har relasjon til de praktiske flygeoperasjonene kurskandidatene møter som operative piloter. Siden kurset er væravhengig vil kursprogrammet kunne bli endret underveis.

Piloten øver på det angitte Flygeprogram for single- og multirotor (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve  etter samme program på slutten av siste dag. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship). Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Pilotene får et kompetansebevis basert på fartøytype, GNSS-modus, vekt og ferdighetsklasse

Forutsetninger og regler for flytillatelse
  1. Deltaker må ha bestått luftfartstilsynet's E-eksamen og må kunne fremlegge bevis på dette.
  2. Deltaker skal operere under eget selskap sin operasjonstillatelse, hvis ikke annet spesielt er avtalt.
  3. Kurset starter med safety briefing kl. 08:30NB: For å få flytillatelse må du ha deltatt på safety briefingen fra start, så møt opp i tide.
  4. Alle fartøyer som benyttes under kurset skal være forsikret i hht. EC785/2004. Eier/bruker av fartøyet må kunne fremlegge gyldig forsikringsbevis før flyging kan starte.
  5. Luftfartøyet skal være merket i hht. Luftfartstilsynet's forskrift.
  6. Luftfartøy og øvrig system skal være oppdatert til siste programvareversjon som er kvalitetssikret av produsenten (Beta- eller uoffisiell programvare er ikke tillatt å benytte)
  7. For innendørsflyging (hallen) gjelder maks. MTOM < 1,5 kg.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

Avtales direkte med instruktør (MOB: 90157393) i perioden 20. juni - 15. august

Pris (NOK): 9000,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar via Microsoft Teams på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Kurset passer for teknisk ansvarlige tilknyttet en godkjent RPAS-operatør.

Technical PRO Multi er et 2-dagers kurs for teknisk leder som skal sikre at virksomhetens multikopter i RO-2/3 klassen (MTOM opptil 25kg) er luftdyktige.

Kurset er tilpasset luftfartstilsynet's forskrift, BSL A 7-1, herunder:

§30 - Krav til organisasjon (4. ledd): Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige. Teknisk leder må kunne godtgjøre nødvendig kompetanse innenfor områdene flyteknikk, elektronikk og aerodynamikk.

§33/41/42 - Luftdyktighet: Operatøren kan bare benytte luftfartøy som det kan dokumenteres er luftdyktig. Det må kunne fremlegges dokumentasjon for fartøyets konstruksjon, styresystem og øvrige system samt for praktisk vedlikehold. Det må også kunne dokumenteres at systemet er testet for de operasjoner som fartøyet er planlagt brukt for.

Det skal etableres et vedlikeholdsprogram for luftfartøyene. Det skal fremgå av vedlikeholdsprogrammet når komponenter skal skiftes ut. Vedlikeholdsprogrammet må inneholde en prosedyre for oppdatering av programmet.

Teknisk flygetid for luftfartøy og kritiske komponenter skal loggføres.

§34/44 - Vedlikehold: Vedlikehold skal utføres i henhold til luftfartøyets eller systemets vedlikeholdsprogram.

Vedlikehold skal utføres av teknisk personell godkjent av teknisk leder. Vedlikeholdspersonellets kompetanse til å drive vedlikehold på aktuelt luftfartøy eller system skal være dokumentert.

 

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Sted:

Skoppum, Ski og Rakkestad

Forkunnskaper:  Piloter som har trent øvingsprogrammet på egenhånd
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Denne tjenesten gir et synlig og dokumentert bevis på en pilot sin flygeferdighet.

Mange oppdragsgivere ønsker å forsikre seg om at de benytter operatører og piloter som tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår. I tillegg ønsker større, sikkerhetsbevisste operatørselskaper selv å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig institusjon, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og§36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter er en ferdighetsprøve for piloter i alle operatørklasser.

Ferdighetsprøven passer for:

  • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet, fra en uavhengig kontrollant.
  • Nye piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd og som ønsker å få et ferdighetsbevis.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Tidspunkt: 26. - 28. August, kl. 08:00 - 16:00
Pris (NOK): 18000,-
Sted: Arendal Lufthavn - Gullknapp
Forkunnskaper:  Piloter RO-2/RO-3 som ønsker grunnleggende opplæring eller konvertering fra multikopter til fixedwing RPAS
Påmeldingsfrist:  To uker før kursstart
Deltakerstatus:  OBS: Ingen ledige plasser
 Spesielle opplysninger: Forbehold om vær


Pilot PRO Aircraft er et kurs for piloter som skal fly RPAS fixedwing (vanlig fly) i operatørklasse RO-2 eller -3. Du trenger ikke ha med eget luftfartøy - flyskolen holder dette.

Kurset er tilpasset Luftfartstilsynet sin forskrift i forhold til følgende regler:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefFor å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

På kurset øver piloten på det angitte flytreningsprogrammet (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve etter samme program. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship).

For å få flytillatelse med eget fartøy, må gyldig Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset, kunne fremlegges på første flydag (under briefing).

 

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid. Operativ leder (flygesjef) bestiller på vegne av sine piloter.
Pris (NOK): 1500,-/pilot (forutsetter minimum tre piloter fra samme operatørselskap - oppgi VIP-kode: PCheck). Enkeltpiloter 2000,-. Priser er oppgitt eks. MVA.
Sted:

Skoppum, Nykirke eller andre steder etter avtale

Forkunnskaper:  Operative piloter innen næringsbasert flyging
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er den beste forsikringen mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Flygeferdighet er ferskvare og krever kontinuerlig øvelse. Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å forsikre seg om at egne piloter tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår, før de sender disse ut på oppdrag for selskapet.

En årlig, periodisk ferdighetskontroll er derfor en viktig kvalitetssikring når denne blir foretatt av en objektiv utdanningsinstitusjon, fordi evaluering skjer av erfarne kontrollanter som måler ferdigheten i forhold til en standard. Den enkelte pilot er sikret en likebehandling fordi to kontrollanter foretar sin vurdering, uavhengig av hverandre. En PFT for egne piloter hos operatøren gir også et positivt bidrag til utvikling av god sikkerhetskultur og airmanship.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ved bestått PFT vil piloten få oppgradert sitt tidligere ferdighetsbevis (tidligere avlagt PC) til Commercial Remote Pilot (CRP-bevis), som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.). Piloten vil automatisk få beskjed om tid for ny PFT, to måneder før gyldighetsutløp.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.