Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 1.995,- (eks. MVA)
Kurskode: POM-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Piloter som skal fly enkle eller komplekse "allværs-oppdrag" VLOS/EVLOS i alle operatørklasser.

Vi lytter kontinuerlig til ønsker og tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere og kunder. Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby et komplett, operasjonelt teorikurs for piloter uavhengig av operatørklasse.

Kurset har blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra flere operative ledere og flygesjefer som har ønsket å kvalitetssikre sine VLOS/EVLOS piloter med en teoretisk minstestandard, hva operasjonelle prosedyrer angår.

Kurset gir en samlet gjennomgang av de temaer som en pilot skal kunne og hvilke krav som gjelder for å kunne fly profesjonelt, med største grad av sikkerhet. Kurset er rettet mot praktisk gjennomføring av VLOS/EVLOS droneoperasjoner med multikopter. Kurset gir også tips til bruk av eksterne verktøy og informasjonskilder som er svært nyttige for planlegging av operasjoner.

Belønningen ved bestått eksamen er kursbeviset VLOS/EVLOS Pilot - Certificate of Theory.

Følger du retningslinjene som er angitt og de tips som gis underveis i kurset, vil du fremstå som en sikkerhetsbevisst og profesjonell flyger overfor oppdragsgivere og eventuelle tilskuere. I tillegg vil du med stor sannsynlighet unngå ubehagelige overraskelser, uhell og havari.

Dato: 

25. - 27. august, kl. 08:30 - 15:30

6. - 8. oktober, kl. 08:30 - 15:30

Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Tidspunkt: kl. 08:30 - 15:30
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå (krav):  Minimum 25 timer flytid eller deltatt på Pilot BASIC, samt bestått E-eksamen
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Pilot PRO Multicopter er et flygetreningskurs som skal føre frem til en Commercial Remote Pilot kompetanse (CRP-bevis), ved bestått ferdighetsprøve. Kurset er beregnet for piloter som skal fly multikopter eller singlerotor helikopter i alle operatørklasser. Målsetning for kurset er at det skal dekke kunnskapskravet i forhold til droneforskriften BSL A 7-1:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefPilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

24. - 25. august, kl. 08:30 - 15:30

5. - 6. oktober, kl. 08:30 - 15:30 - KANSELLERT (deltakelse på Pilot PRO 6. - 8. Okt er mulig)

Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger: Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen.


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere og trenger en passende innledning til egentrening.

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt: 3 dagers kurs. Avtales direkte med instruktør (starter etter Mars 2021)
Pris (NOK):

26 000,-

Sted: Arendal Lufthavn - Gullknapp
Forkunnskaper: 
  • Bestått Pilot BASIC (PBA-01) eller INTERMEDIATE (PIA-01) fixedwing kurs
  • Bestått kurset Performance, Planning & Simulation (PPS-01)
  • Bestått Menneskelige ytelser og begrensninger (MYB-01)
  • Gyldig Radiotelefonistsertifikat (RTL)
  • Flygeerfaring >250 timer på fixedwing
Spesielle opplysninger: Forbehold om vær

Pilot PRO fixedwing er et kurs for piloter som skal fly langdistanse flydrone BVLOS etter Part-UAS spesifikk kategori, med karateristisk dimmensjon fra 3m, opptil 8m (eller med maksimal kinetisk energi opptil 1084kJ).

 

Du trenger ikke ha med eget luftfartøy - flyskolen holder dette.

Mer info kommer...

 

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Sted:

Nykirke eller annet avtalt sted

Forkunnskaper:  Piloter som har trent øvingsprogrammet på egenhånd
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Et flygebevis gir en dokumentasjon på en pilot sin praktiske flygeferdighet.

Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. I tillegg ønsker eksterne oppdragsgivere som leier inn piloter å forsikre seg om at piloten tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår.

En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig partner, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og§36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter er en ferdighetsprøve som passer for piloter i alle operatørklasser.

Ferdighetsprøven passer for:

  • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet, fra en uavhengig kontrollant.
  • Piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd og som ønsker å få et ferdighetsbevis.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid. Operativ leder (flygesjef) bestiller på vegne av sine piloter.
Pris (NOK): 1500,-/pilot (forutsetter minimum tre piloter fra samme operatørselskap - oppgi VIP-kode: PCheck). Enkeltpiloter 2000,-. Priser er oppgitt eks. MVA.
Sted:

Skoppum, Nykirke eller andre steder etter avtale

Forkunnskaper:  Operative piloter innen næringsbasert flyging
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er den beste forsikringen mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Flygeferdighet er ferskvare og krever kontinuerlig øvelse. Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å forsikre seg om at egne piloter tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår, før de sender disse ut på oppdrag for selskapet.

En årlig, periodisk ferdighetskontroll er derfor en viktig kvalitetssikring når denne blir foretatt av en objektiv utdanningsinstitusjon, fordi evaluering skjer av erfarne kontrollanter som måler ferdigheten i forhold til en standard. Den enkelte pilot er sikret en likebehandling fordi to kontrollanter foretar sin vurdering, uavhengig av hverandre. En PFT for egne piloter hos operatøren gir også et positivt bidrag til utvikling av god sikkerhetskultur og airmanship.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ved bestått PFT vil piloten få oppgradert sitt tidligere ferdighetsbevis (tidligere avlagt PC) til Commercial Remote Pilot (CRP-bevis), som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.). Piloten vil automatisk få beskjed om tid for ny PFT, to måneder før gyldighetsutløp.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.