Kursets målsetning er å gi deltakerne maksimal flygetrening. Husk å møte senest 08:15 alle dager for morgenbriefing

Hver deltaker får egen minidrone inkludert i kurset.

Kursinnhold

  • Morgenbriefing (hver morgen) med sikkerhetsinformasjon
  • Innledende øvelser med simulator
  • Gjennomgang av flygeøvelsene
  • Innledende flyging med minidrone
  • Planlegging av flygeoppdrag (luftrom, tillatelser og begrensninger)
  • Flygeforberedelser for utendørsflyging
  • Operasjonelle prosedyrer under flyging
  • Nød- og faresituasjoner
  • Risikovurdering og airmanship