Hva kurset inneholder

Dette er først og fremst pilotens operasjonelle teorikurs. Etter dette kurset kan piloten fremstå som en profesjonell pilot, forutsatt at lærdommen tas med ut på reelle oppdrag.

Kurset gjennomgår alle grunnleggende ting som enhver pilot, uansett operatørklasse må kunne, for å unngå ubehagelige hendelser, ulykker og havari. Etter seks år med erfaring, kontakt med flere hundre piloter og kurs i flygeferdigheter, har vi samlet all erfaringen i dette kurset.

Unnå å gjøre de samme feilene som andre piloter har gjort før deg. Kurset starter med hvordan du i praksis skal trene og utvikle basale flygeferdigheter og tar deg videre gjennom det du trenger å vite for å gjennomføre reelle droneoperasjoner med lav risiko.

Dette kurset tar deg gjennom de mest grunnleggende forberedelsene og de operasjonelle prosedyrene enhver dronepilot må kunne, både for å operere innenfor dagens lover og forskrifter, samt utføre profesjonelle oppdrag med så lav risiko som mulig. Dette innbefatter følgende:

 • Rammebetingelsene for droneflyging
 • Planlegging av droneoperasjoner
 • Praktisk flyging og trening på å utvikle flygeferdigheter
 • Muligheter og begrensninger i dronen du benytter
 • Eksterne faktorer som påvirker de operasjonelle forholdene du til enhver tid opererer under
 • Risikovurdering
 • Operasjonelle prosedyrer som du må kunne
 • Luftdyktighet og vedlikeholdsprogram
 • Nyttige hjelpeverktøy
 • Feilene du kan unngå med enkel kunnskap
 • Lenker til viktig info

Følger du retningslinjene som er angitt og de tips som kommer underveis i kurset, vil du med stor sannsynlighet unngå å få ubehagelige overraskelser under din droneflyging.

Pilotkurset er mer enn bare et kurs

Foruten å være et kurs, tar vi også sikte på at dette skal være "pilotens veileder" - en håndbok i praktisk flyging og treningsmanual for VLOS/EVLOS dronepiloter. Det er mange ting som endrer seg raskt i denne bransjen. Vårt mål er at Pilotkurset også skal være en samlet og oppdatert informasjonskilde for dronepilotene.

Informasjon fra lovgivere, Luftfartstilsynet, lufttrafikktjeneste, og EASA er spredt på et stort antall informasjonskilder (f.eks. innføringen av Part-UAS, UTM, U-space m.m.). Vi samler derfor "pilotinfo" på ett sted for å gjøre det enkelt.

Derfor kan det være praktisk og effektivt for mange piloter å fornye tilgangen som et årlig abonnement.