Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 1.995,- (eks. MVA)
Kurskode: POM-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Piloter som skal fly enkle eller komplekse "allværs-oppdrag" VLOS/EVLOS i alle operatørklasser.

Vi lytter kontinuerlig til ønsker og tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere og kunder. Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby et komplett, operasjonelt teorikurs for piloter uavhengig av operatørklasse.

Kurset har blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra flere operative ledere og flygesjefer som har ønsket å kvalitetssikre sine VLOS/EVLOS piloter med en teoretisk minstestandard, hva operasjonelle prosedyrer angår.

Kurset gir en samlet gjennomgang av de temaer som en pilot skal kunne og hvilke krav som gjelder for å kunne fly profesjonelt, med største grad av sikkerhet. Kurset er rettet mot praktisk gjennomføring av VLOS/EVLOS droneoperasjoner med multikopter. Kurset gir også tips til bruk av eksterne verktøy og informasjonskilder som er svært nyttige for planlegging av operasjoner.

Belønningen ved bestått eksamen er kursbeviset VLOS/EVLOS Pilot - Certificate of Theory.

Følger du retningslinjene som er angitt og de tips som gis underveis i kurset, vil du fremstå som en sikkerhetsbevisst og profesjonell flyger overfor oppdragsgivere og eventuelle tilskuere. I tillegg vil du med stor sannsynlighet unngå ubehagelige overraskelser, uhell og havari.

PS: Kurset er tilgjengelig uten kostnad det første året, for alle piloter som har deltatt på Pilot PRO kursene etter 20. jan. 2019, som en oppfølging til teoriundervisningen som er integrert i flygerkurset.

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 990,- (eks. MVA)
Sted: På din PC, i ditt tempo og når det passer
Forkunnskaper:  Ingen spesielle (du lærer alt du trenger)
Påmeldingsfrist:  Ingen spesielle
Deltakerstatus:  Ubegrenset
Spesielle opplysninger: Nettstudium

Et komplett nettkurs i hvordan få Luftfartstilsynet's tillatelse til å fly i operatørklasse RO-1 i løpet av et par-tre timer. Dette er en veiledning trinn for trinn, i hvordan du kan fly lovlig i hht. Luftfartstilsynet sine bestemmelser ved næringsmessig flyging med drone under 2,5kg.

Under kurset gjennomfører du alle nødvendige trinn og sender søknaden (deklarasjonen) til Luftfartstilsynet. Du behøver ikke vente på noe svar. Deklarasjonen er kun en registrering og du er umiddelbart klar til å begynne nytteflyging med din drone, på en trygg og sikker måte.

I tillegg får du viktige tips gjennom erfaringer vi har samlet fra flere tusen piloter, slik at du unngår farlige situasjoner og havari.

I dette kurset gjennomgår vi alt du trenger å vite:

  • Hvordan tilpasse den medfølgende operasjonsmanualen (OM)
  • Skaffe gyldig forsikring i hht regelverk
  • Gjennomføre deklarasjonsprosessen til Luftfartstilsynet
  • Lover og regler du forplikter deg å kunne, i hht. deklarasjonen
  • Krav til virksomheten
  • Krav til piloten
  • Hvordan fly på en sikker måte
  • Tekniske begrensninger i dronen, som kan skape farlige situasjoner
  • Krav til loggføring

 

Tidspunkt:

11. - 12. februar, kl. 08:30 - 15:30, Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke

17. - 18. mars, kl. 08:30 - 15:30, Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke

Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger:  


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere. Kurset er beregnet på piloter som allerede har en deklarert operasjonstillatelse i RO-1 eller trenger en passende innledning til egentrening for senere å bli Commercial Remote Pilot i RO-2/3

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Kurset er et grunnleggende flygetreningskurs. Flygetreningen er beregnet på nye piloter med liten eller ingen erfaring. Mellom lading og flygeøkter fyller vi tiden med nødvendig teori som har relasjon til den praktiske flygtreningen.

Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen. Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. Deltakeren vil også gjennomgå simulatortrening og innendørs flyging med minidrone som en innledning til flygetreningen utendørs.

 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)