Nærflyging i sikkerhetssone - WEBinar (WOS-01)

Tidspunkt:

10. september, kl. 09 - 15

22. oktober, kl. 09 - 15

Pris (NOK): 5.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar (Microsoft Teams) på din PC
Forkunnskaper:  Erfarne piloter RO-2/RO-3 innenfor media, eiendom, entreprenør m.fl.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser 
Spesielle opplysninger:  

Dette er et kurs som gir et innføring i hvordan operasjoner kan gjennomføres med høy sikkerhet, selv om avstanden reduseres i forhold til den lovpålagte sikkerhetsavstanden på 50m/150m (ref.§ 51 a og b i BSL A 7-1).

Kurset gjennomgår hvordan flyging kan gjennomføres under et nøye planlagt sikkerhetsregime. Kurset passer for RO-2 operatører som trenger kurs for senere å kvalifisere til nærflyging i RO-3 eller for RO-3 piloter som ikke fra tidligere har en godkjent spesialisering med dispensasjon fra §51.

Kurset vil også gi god veiledning på hvilke elementer som kan være avgjørende i operasjonsmanualen, før denne kan bli godkjent av Luftfartstilsynet for denne oppdragstypen.