Menneskelige ytelser og begrensninger (WYB-01)

 

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 3.900,- (eks. MVA)
Kurskode: WYB-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Alle piloter og operativ leder som tilhører RO-2 eller RO-3

Det er den menneskelig faktoren som til syvende og sist er den viktigste i forhold til sikkerhet, produktivitet og operatørselskapets omdømme.

Piloten er idag det svakeste leddet under operasjonene fordi luftfartøyene har blitt meget pålitelige innenfor de tekniske begrensningene som gjelder.

Pilotens fysiologiske og psykiske tilstand, hvordan piloten forvalter sin kunnskap, hvordan organisasjonen setter krav og betingelser til sine piloter og hvilke holdninger piloten har, er avgjørende for ulykkesfrekvens og hyppighet av uønskede hendelser.

Menneskelige ytelser og begrensninger setter fokus på hva vi kan forvente av pilotens ytelser og hvordan man både som organisasjon og ansvarlig pilot kan ta hensyn til de menneskelige svakhetene, for å minimere faren for uønskede hendelser der den menneskelige faktoren er den dominerende.

Vi gjennomgår alle relevante faktorer som piloten påvirkes av i forhold til medisinsk status, fysiologiske faktorer, dagsform, mennesketype, holdninger, eksterne og miljømessige faktorer, ledelse og organisasjon.