Dato:
  • 11. Oktober
  • 21. November
Pris (NOK): 5.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Kurskode: WBL-01
Tidspunkt/Sted: kl. 09 - 15, WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter og operatører som planlegger fremtidige BVLOS operasjoner

Flyging utenfor synsvidde (Beyond Visual Line Of Sight) er høyaktuelt for mange operatører for å kunne utføre kostnadseffektive operasjoner. BVLOS er en avansert form for ubemannet operasjon.

Denne introduksjonen er en grunnleggende gjennomgang av hva flyging utenfor synsvidde innebærer uavhengig av fartøytype, hvordan planlegge slike operasjoner, hvordan foreta en tilpasset risikoanalyse med nødprosedyrer, hva som kreves av piloten, øvrig mannskap og støtteapparat, samt gjennomgang av alle faser i gjennomføringen av slike operasjoner. Vi går også gjennom krav til tekniske løsninger.

En del av kurset går ut på å gjennomføre en praktisk BVLOS operasjon etter planlegging vha. simulator som lastes ned på egen PC.

Kurset gir deltakerne god innsikt rundt planlegging og praktisk gjennomføring av BVLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig. I tillegg gir kurset verdifull informasjon for for de som har behov for videreutvikling av operasjonsmanualen (OM) med beskrivelse for operasjonstype BVLOS i Part C.

 

 

Tidspunkt:
  • 18. - 20. September, kl. 08:30 - 16:00
  • 11. - 13. Desember, kl. 08:30 - 16:00
Pris (NOK): 15000,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: Hangarveien 21, Sandefjord Lufthavn (Torp)
Språk: Engelsk
Forkunnskaper:  E-eksamen for RO-2/RO-3, minimum 50 timer akkumulert flytid
Påmeldingsfrist:  6. Mai
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter som skal operere som pilot under BVLOS operasjoner

BVLOS/BRLOS Pilot PRO gir piloten en operasjonell erfaring med gjennomføring av praktiske BVLOS/BRLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig.

Kurset  er et komplett kurs i praktisk planlegging og gjennomføring av operasjoner som skal flys lenger enn 1nm eller har varighet på mer enn 30min. Treningen er lagt opp på en slik måte at det går i dybden på alle operasjonelle faser av BVLOS/BRLOS-operasjoner. I simulatoren vil piloten kunne veksle mellom manuell flyging og autopilot, både under avgang, enroute og under landing. Piloten vil få trening i å operere som Pilot-in-Command ved vårt Mission Control Center.

Det er lagt stor vekt på sikkerhet gjennom god risikoanalyse, riktig planlegging og praktiske forberedelser, operasjonelle prosedyrer, før, under, og etter flyging.

Piloten får dessuten trening i å håndtere uforutsette situasjoner og ting som ikke går som planlagt (link-loss, engine failure, GNSS degeneration) under operasjoner gjennom forskjellige nød-prosedyrer.

Instruktøren vil foreta en de-briefing med piloten etter at operasjonen er gjennomført, for å gjennomgå og drøfte hva som gikk etter planen og hva som kunne vært forbedret.

 

 

 

Tidspunkt: 25. Oktober, kl. 09 - 15
Pris (NOK): 5900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle, men er beregnet på piloter som skal operere i kontrollert luftrom eller i områder med annen, kjent lufttrafikk.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Kurset passer for RO-3 som skal fly operasjoner i kontrollert luftrom eller over 400 fot

ADS-B vil i nær fremtid bli et av de viktigste elementene for å sørge for en sikker integrasjon av droner sammen med øvrige brukere av luftrommet.

Systemet gir en fantastisk "situational awareness" for operatører innen ubemannet luftfart og ikke minst for bemannede luftfartøyer (politihelikopter, luftambulanse, Norwegian m.fl.) som kan "se" de ubemannede luftfartøyenes kallesignal, flygeretning, hastighet, flygehøyde (AMSL) og masse andre data, forutsatt at de ubemannede luftfartøyene er utstyrt med ADS-B out. Tilleggsutstyr kan også tilby ACAS (Airborne anti-collision system) som ytterligere øker sikkerheten.

Avinor bygger nå ut WAM (Wide Area Multilateration) mottakere som kan motta ADS-B over 1090ES (extended squitter). Det gjør at også lufttrafikktjenesten lettere vil kunne integrere droneaktivitet i "sitt luftrom", særlig i luftrom klasse C eller D, og ved flygehøyde mer enn 400 ft AGL, noe som allerede ligger som en forutsetning i dagens forskrift.

Teknologien er allerede tilgjengelig for droner ned til 2,5 kg og inngangsprisen for utstyret har kommet ned en tusenlapp (ADS-B in).