Kurs

Dato:  Nye kurs blir satt opp Våren 2021
Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Tidspunkt: kl. 08:30 - 15:30
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå (krav):  Minimum 25 timer flytid eller deltatt på Pilot BASIC, samt bestått E-eksamen
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Pilot PRO Multicopter er et flygetreningskurs som skal føre frem til en Commercial Remote Pilot kompetanse (CRP-bevis), ved bestått ferdighetsprøve. Kurset er beregnet for piloter som skal fly multikopter eller singlerotor helikopter i alle operatørklasser. Målsetning for kurset er at det skal dekke kunnskapskravet i forhold til droneforskriften BSL A 7-1:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefPilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

Nye kurs blir satt opp Våren 2021

Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger: Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen.


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere og trenger en passende innledning til egentrening.

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)

 

 

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 950,- (eks. MVA.)
Sted:

Egen PC, nettbrett etc.

Forkunnskaper:  Lest gjennom hele brukerveiledningen, gått gjennom spesifikasjonene

Inngående kunnskap om tekniske ytelser og begrensninger, samt det operasjonelle virkeområdet for fartøytypen som en pilot skal fly med, er et av de viktigste sikkerhetledd for å unngå feilstuasjoner. Typeutsjekk er en teoretisk kunnskapstest.

Etter å ha lest grundig gjennom brukerhåndboken (operating handbook) får piloten gjennom denne typeutsjekken en kontroll på om man tilfredsstiller et minstekrav for kunnskap om sitt fartøy.

Følgende fartøyer er tilgjengelig (velg riktig type under bestilling):

 • Mavic 2 Enterprise
 • Phantom 4 serien

Typeutsjekk består av en test (multiple choice) på 25 spørsmål og for å bestå denne ha minimum 75% riktig.

 

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 1800,- (eks. MVA.)
Sted:

Egen PC, nettbrett etc.

Forkunnskaper:  Lest gjennom hele brukerveiledningen

Inngående kunnskap om tekniske ytelser og begrensninger, samt det operasjonelle virkeområdet for fartøytypen som en pilot skal fly med, er et av de viktigste sikkerhetledd for å unngå feilstuasjoner. Typeutsjekk er en teoretisk kunnskapstest.

Etter å ha lest grundig gjennom brukerhåndboken (operating handbook) får piloten gjennom denne typeutsjekken en kontroll på om man tilfredsstiller et minstekrav for kunnskap om sitt fartøy.

Følgende fartøyer er tilgjengelig (velg riktig type under bestilling):

 • Inspire 2
 • Matrice M-200 serien
 • Matrice M-300 RTK (kommer i August)

Typeutsjekk består av en test (multiple choice) på 25 spørsmål og for å bestå denne ha minimum 75% riktig. 

Tidspunkt: 5 dagers kurs. Avtales direkte med instruktør (starter etter Mars 2021)
Pris (NOK):

29 900,- (inkluderer treningsfly og simulator)

Sted: Ruteig (Vestfold og Telemark)
Forkunnskaper: 
 • Bestått Luftfartstilsynets E-eksamen eller tilsvarende
 • Flygeerfaring med multikopter >25 timer
Spesielle opplysninger: Forbehold om vær

Pilot BASIC Fixedwing er et grunnleggende kurs for piloter som skal operere BVLOS med flydrone, etter Part-UAS spesifikk kategori, opptil 3m karateristisk dimensjon (eller 34kJ kinetisk energi).

Kurset er beregnet på piloter som ikke har erfaring med fjernstyrte fly fra før. Piloten har sin instruktør til disposisjon alene, slik at opplæringen skal bli mest mulig effektiv.

Kurset er en kombinasjon av teori, praktisk flygetrening både på simulator og treningsfly og er delt opp i følgende fire faser: Innledende simulatortrening, grunnleggende praktisk flygetrening (airwork), flygetrening med flydrone, planlegging og forberedelse til BVLOS oppdrag, samt gjennomføring av BVLOS treningsoppdrag.

 

 

 

Pris (NOK): 5.900,- (eks. MVA)
Kurskode: PFF-01
Sted: Nettportal
Forkunnskaper:  Følger Pilot BASIC Fixedwing kurset
Passer for: Piloter under praktisk flygetrening med flydrone eller for piloter som ønsker veiledning for egentrening

PFM er en veileder for det praktiske fixedwing flygekurset (Pilot BASIC Fixedwing) og har som mål å sette en grunnleggende treningsstandard og hvordan utføre reelle operasjoner med så lav risiko som mulig.

PFM bygger bro mellom en fundamental forståelse av de tekniske mulighetene og begrensningene i dronesystemet og hvordan benytte disse under trening og i reelle oppdrag, under forskjellige værforhold, luftromsklasser og under operasjoner av forskjellig vanskelighetsgrad.

Oprerasjonelle prosedyrer står sentralt og PFM kan derfor også være et kompetansesupplement for piloter som allerede flyr på oppdrag.

Tidspunkt: 3 dagers kurs. Avtales direkte med instruktør (starter etter Mars 2021)
Pris (NOK):

18 600,-

Sted: Ruteig (Holmestrand)
Forkunnskaper: 
 • NLF flygebevis klasse A
 • Bestått Luftfartstilsynets E-eksamen eller tilsvarende
 • Flygeerfaring >25 timer
Spesielle opplysninger: Forbehold om vær

Pilot INTERMEDIATE Fixedwing er et kurs for piloter som behersker grunnleggende flyging med fixedwing (f.eks. modellfly) og skal operere BVLOS med flydrone, etter Part-UAS spesifikk kategori, opptil 3m karateristisk dimensjon (eller 34kJ kinetisk energi).

Kurset har tre faser: "Checkride" og flygetrening med flydrone, forberedelser og planlegging av BVLOS oppdrag og gjennomføring av planlagt BVLOS flyging med flydrone.

 

 

Tidspunkt: 3 dagers kurs. Avtales direkte med instruktør (starter etter Mars 2021)
Pris (NOK):

26 000,-

Sted: Arendal Lufthavn - Gullknapp
Forkunnskaper: 
 • Bestått Pilot BASIC (PBA-01) eller INTERMEDIATE (PIA-01) fixedwing kurs
 • Bestått kurset Performance, Planning & Simulation (PPS-01)
 • Bestått Menneskelige ytelser og begrensninger (MYB-01)
 • Gyldig Radiotelefonistsertifikat (RTL)
 • Flygeerfaring >250 timer på fixedwing
Spesielle opplysninger: Forbehold om vær

Pilot PRO fixedwing er et kurs for piloter som skal fly langdistanse flydrone BVLOS etter Part-UAS spesifikk kategori, med karateristisk dimmensjon fra 3m, opptil 8m (eller med maksimal kinetisk energi opptil 1084kJ).

 

Du trenger ikke ha med eget luftfartøy - flyskolen holder dette.

Mer info kommer...

 

Påmelding:

Fortløpende

Obligatorisk fellessamling:

Varighet: 08:00 - 16:00

Datoer: Velg ønsket dato fra listen, etter at du har trykket "Bestill"

Pris (NOK): 1995,-
Sted: Nettkurs og WEBinar via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Gode engelskkunnskaper (norsk er ikke lenger tillatt, ref AIC N 04/18)
Deltakerstatus:   Ledige plasser
Spesielle opplysninger:

Teorieksamen avlegges som drop-in ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen.

Dette kurset er spesielt tilpasset* operatører innen ubemannet luftfart (RPAS), ultralett, mikroflygere, samt hang- og paragliderpiloter. Vårt flytelefonikurs er godkjent av Luftfartstilsynet og det mest oppdaterte kurset i Norge for internasjonal flyradiotelefoni (VFR) etter Eurocontrol og EASA sine anbefalinger.

Kurset følger pensumet i henhold til AMC 1 FCL.210, Communications.

Kurset gjennomføres i to faser. Den innledende delen av kurset foregår som selvstudium med oppgaver i portalen. Deretter må man delta på en obligatorisk fellessamling som velges fra listen under bestilling/registrering. Fellessamlingen er en gjennomgang og repetisjon av teorien og mulighet for utdyping av tema, før deltakerne gjennomfører tentamen i teori på slutten av dagen.

Kandidaten må ha bestått tentamen for å kunne bli oppmeldt til Luftfartstilsynet's teorieksamen ved en Trafikkstasjon.

Vi går gjennom standard fraseologi med lufttrafikktjenestene på flyplassvariantene med kontrolltårntjeneste, AFIS og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler.

Dette kurset er rettet spesielt mot piloter som IKKE får den viktige og nødvendige fraseologitrening ombord i et fly sammen med en flyinstruktør ved en flyskole. Dette kurset kan derfor ikke sammenliknes med andre norske kurs i flytelefoni.

 

Dato:

17. - 18. november

Pris (NOK): 9.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Kurskode: WBL-01
Forkunnskaper:  Bør ha min. 50 timer VLOS
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter og operatører som planlegger å utføre fremtidige BVLOS operasjoner

Flyging utenfor synsvidde (Beyond Visual Line Of Sight) er høyaktuelt for mange operatører for å kunne utføre kostnadseffektive operasjoner. BVLOS er en avansert form for ubemannet operasjon.

Denne 2-dagers introduksjonen gir en grunnleggende gjennomgang av hva flyging utenfor synsvidde innebærer uavhengig av fartøytype, hvordan planlegge slike operasjoner, hvordan foreta en tilpasset risikoanalyse med nødprosedyrer, hva som kreves av piloten, øvrig mannskap og støtteapparat, samt gjennomgang av alle faser i gjennomføringen av slike operasjoner. Vi går også gjennom krav til tekniske løsninger.

En del av kurset går ut på å gjennomføre en praktisk BVLOS operasjon etter planlegging vha. simulator som lastes ned på egen PC.

Kurset gir deltakerne god innsikt rundt planlegging og praktisk gjennomføring av BVLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig. I tillegg gir kurset verdifull informasjon for for de som har behov for videreutvikling av operasjonsmanualen (OM) med beskrivelse for operasjonstype BVLOS i Part C.

 

 

Tidspunkt: Leveres på forespørsel
Pris (NOK): 5.900,- (eks. MVA)
Kurskode: WYB-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Alle piloter og operativ leder som tilhører RO-2 eller RO-3

Det er den menneskelig faktoren som til syvende og sist er den viktigste i forhold til sikkerhet, produktivitet og operatørselskapets omdømme.

Piloten er idag det svakeste leddet under operasjonene fordi luftfartøyene har blitt meget pålitelige innenfor de tekniske begrensningene som gjelder.

Pilotens fysiologiske og psykiske tilstand, hvordan piloten forvalter sin kunnskap, hvordan organisasjonen setter krav og betingelser til sine piloter og hvilke holdninger piloten har, er avgjørende for ulykkesfrekvens og hyppighet av uønskede hendelser.

Menneskelige ytelser og begrensninger setter fokus på hva vi kan forvente av pilotens ytelser og hvordan man både som organisasjon og ansvarlig pilot kan ta hensyn til de menneskelige svakhetene, for å minimere faren for uønskede hendelser der den menneskelige faktoren er den dominerende.

Vi gjennomgår alle relevante faktorer som piloten påvirkes av i forhold til medisinsk status, fysiologiske faktorer, dagsform, mennesketype, holdninger, eksterne og miljømessige faktorer, ledelse og organisasjon.

ATC engm

Påmelding:

Fortløpende

Varighet 3 timer (etter avtale)
Pris (NOK): 2995,-
Sted: Din egen PC via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i flytelefoni (AMC 1 FCL.210, Communications.)
Spesielle opplysninger:

En-til-en øvelse i fraseologi. En utmerket måte å forberede seg på den praktiske eksamen (for kontrollant) i Flytelefoni.

Er du usikker på hvordan du skal kommunisere som pilot med bruk av riktig fraseologi med lufttrafikktjenesten under VFR-flyging eller droneflyging?

Dette intensivkurset gjør deg til en sikker flyradiotelefonist. Kurset gir deg personlig øvelse i korrekt fraseologi i de vanligste situasjonene du vil møte på flyplasstypene med kontrolltårntjeneste, AFIS-tjeneste og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler..

Øvelsene foregår som et rollespill der du som pilot kommuniserer med din instruktør, som fungerer som lufttrafikktjeneste.

Du vil også få god trening i blindsending (der det ikke er lufttrafikktjeneste).

Kurset egner seg også som "brush-up" for de som allerede har et gyldig eller har hatt Radiotelefonist sertifikat tidligere.

Tidspunkt:

Ved mottatt eksamensoppgave

Pris (NOK): 1900,- eks. MVA
Sted: På egen PC (webkonferanse) via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i Radiotelefoni
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger:

Her finner du oversikten over kontrollanter i ditt distrikt

For å få radiotelefonistsertifikat må du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Etter at du har bestått teorieksamen i radiotelefoni hos Luftfartstilsynet, kan du avlegge praktisk prøve hos en LT-godkjent kontrollant. Denne består av praktisk fraseologi og en språktest, som til sammen kan ta fra ca. 40 - 60 minutter.

Praktisk fraseologi

Målrettet trening av fraseologi i forkant og nøye planlegging, også for det uventede, er nøkkelen til å bestå eksamen. Når eksamensoppgaven er gitt kan du selv legge mange av premissene for gjennomføringen, ved å lage din egen regi.

Det er her denne tjenesten kommer inn. Vi kan bistå deg personlig (en-til-en) og sammen lage en konkret plan for god gjennomføring og styre unna fallgruvene du ikke skal gå i. Under bestilling, angi i fritekstfeltet hvilken kontrollant du har tenkt å benytte (gjerne før du har tatt kontakt med ham) og når du planlegger gjennomføringen av eksamen. Vi tar deretter en innledende kontakt med deg. Senere, når du så har mottatt eksamensoppgaven, ta kontakt umiddelbart så starter vi derfra.

Kontrollanten ønsker å få vite hva du kan. Jo mer forberedt du møter, i større grad kan du vise kontrollanten at du behersker praktisk radiotelefoni i en virkelig situasjon.

Språktest

Du må avlegge en språktest i engelsk. Språkkyndighet er et krav for å bli godkjent radiotelefonist. Les mer om dette på Luftfartstilsynet sine sider.

 

Tidspunkt: Avtales med instruktør på 90157393
Pris (NOK): 1.900,- eks. MVA
Sted: Skype4Business
Forkunnskaper:  Gått gjennom pensum for RTL-01, besvart samtlige øvingsoppgaver og har tidligere avlagt tentamen

For kurskandidater som ikke har bestått teoritentamen tilbys kontinueringsprøve. For å kunne bli meldt opp til Teorieksamen - Radiotelefoni overfor Luftfartstilsynet, må tentamen være bestått.

Omprøve er også aktuelt for kandidater som ikke har bestått LT sin teoretiske eller praktiske eksamen, fordi man ikke har gjennomført eksamen på normert kurstid og har bestilt forlenget tilgang til portalen og kan gå gjennom all teori, øve praktisk fraseologi og evt. avlegge en ny tentamen for øvelsens skyld.

Du får også personlig veiledning i inntil en time hos en av våre instruktører.

I feltet Tilleggsinformasjon kan du angi flere ønskede tidspunkter. Du får bekreftelse på tidspunkt eller så vil instruktør ta kontakt med deg, for å avtale passende tid.

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Sted:

Nykirke eller annet avtalt sted

Forkunnskaper:  Piloter som har trent øvingsprogrammet på egenhånd
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Et flygebevis gir en dokumentasjon på en pilot sin praktiske flygeferdighet.

Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. I tillegg ønsker eksterne oppdragsgivere som leier inn piloter å forsikre seg om at piloten tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår.

En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig partner, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og§36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter er en ferdighetsprøve som passer for piloter i alle operatørklasser.

Ferdighetsprøven passer for:

 • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet, fra en uavhengig kontrollant.
 • Piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd og som ønsker å få et ferdighetsbevis.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid. Operativ leder (flygesjef) bestiller på vegne av sine piloter.
Pris (NOK): 1500,-/pilot (forutsetter minimum tre piloter fra samme operatørselskap - oppgi VIP-kode: PCheck). Enkeltpiloter 2000,-. Priser er oppgitt eks. MVA.
Sted:

Skoppum, Nykirke eller andre steder etter avtale

Forkunnskaper:  Operative piloter innen næringsbasert flyging
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er den beste forsikringen mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Flygeferdighet er ferskvare og krever kontinuerlig øvelse. Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å forsikre seg om at egne piloter tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår, før de sender disse ut på oppdrag for selskapet.

En årlig, periodisk ferdighetskontroll er derfor en viktig kvalitetssikring når denne blir foretatt av en objektiv utdanningsinstitusjon, fordi evaluering skjer av erfarne kontrollanter som måler ferdigheten i forhold til en standard. Den enkelte pilot er sikret en likebehandling fordi to kontrollanter foretar sin vurdering, uavhengig av hverandre. En PFT for egne piloter hos operatøren gir også et positivt bidrag til utvikling av god sikkerhetskultur og airmanship.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ved bestått PFT vil piloten få oppgradert sitt tidligere ferdighetsbevis (tidligere avlagt PC) til Commercial Remote Pilot (CRP-bevis), som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.). Piloten vil automatisk få beskjed om tid for ny PFT, to måneder før gyldighetsutløp.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.