Kurs

Tidspunkt: 9. Februar, 08:30 - 15:30
Pris (NOK): 6.900,-
Kurskode: PEM-01
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Forkunnskaper:  Bestått A2-teorieksamen (avlagt på en Trafikkstasjon, Statens Vegvesen)
Passer for:

Piloter som skal fly drone <2kg (eller drone i klasse C2 etter 1. Jan. 2023).

Kurset gir dokumentert egentrening, som er krav for piloter i åpen kategori A2, for å kunne fly droner mellom 500g og 2kg, ned til 50m sikkerhetsavstand til mennesker.

Den praktiske treningsflygingen støttes med et nettkurs i operasjonelle prosedyrer (s.k. Praktisk Flygemanual).

Etter endt gjennomføring får piloten et bevis, for fullført egentrening som dokumentasjon på sin praktiske flygekompetanse. Etter kurset må piloten selv sende inn erklæring til Luftfartstilsynet på at egentrening er gjennomført på Flydrone.no.

 

Dato:  9. - 11. Februar, 08:30 - 15:30
Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå (krav): 
 • Minimum 25 timer flytid, samt bestått A2-teorieksamen
 • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før flyging kan starte (gjelder ikke tidligere kursdeltakere).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  Kursdeltaker må være pilot hos en operatør med godkjennelse innen Spesifikk Kategori. Piloten må medbringe eget multikopter

Specific Category Pilot Multicopter er et flygetreningskurs som skal fører frem til en grunnleggende, praktisk flygeferdighet som er tilpasset operasjoner i Spesifikk kategori, etter Forordning EU 2019/947.

 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

9. - 10. Februar, 08:30 - 15:30

Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot:
 • Må ha avlagt teorieksamen for kategori A1/A3 (pilotbevis må forevises).
 • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før flyging kan starte.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger: Kursdeltaker må være pilot hos en operatør med godkjennelse innen Spesifikk Kategori. Piloten må medbringe eget multikopter

Pilot BASIC Multicopter er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere og trenger en passende innledning til egentrening mot den nødvendige praktiske flygeferdigheten som kreves for operasjoner i Spesifikk kategori, etter Forordning EU 2019/947.

Etter endt treningsperiode (egentrening 2 - 6 uker) melder piloten seg opp til Specific Category Pilot Skilltest Multicopter (SSM-01) for å avlegge ferdighetstesten.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

 

 

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 950,- (eks. MVA.)
Sted:

Egen PC, nettbrett etc.

Forkunnskaper:  Lest gjennom hele brukerveiledningen, gått gjennom spesifikasjonene

Inngående kunnskap om tekniske ytelser og begrensninger, samt det operasjonelle virkeområdet for fartøytypen som en pilot skal fly med, er et av de viktigste sikkerhetledd for å unngå feilstuasjoner. Typeutsjekk er en teoretisk kunnskapstest.

Etter å ha lest grundig gjennom brukerhåndboken (operating handbook) får piloten gjennom denne typeutsjekken en kontroll på om man tilfredsstiller et minstekrav for kunnskap om sitt fartøy.

Følgende fartøyer er tilgjengelig (velg riktig type under bestilling):

 • Mavic 2 Enterprise
 • Phantom 4 serien

Typeutsjekk består av en test (multiple choice) på 25 spørsmål og for å bestå denne ha minimum 75% riktig.

 

Tidspunkt: Start NÅ! (fortløpende påmelding)
Pris (NOK): 1800,- (eks. MVA.)
Sted:

Egen PC, nettbrett etc.

Forkunnskaper:  Lest gjennom hele brukerveiledningen

Inngående kunnskap om tekniske ytelser og begrensninger, samt det operasjonelle virkeområdet for fartøytypen som en pilot skal fly med, er et av de viktigste sikkerhetledd for å unngå feilstuasjoner. Typeutsjekk er en teoretisk kunnskapstest.

Etter å ha lest grundig gjennom brukerhåndboken (operating handbook) får piloten gjennom denne typeutsjekken en kontroll på om man tilfredsstiller et minstekrav for kunnskap om sitt fartøy.

Følgende fartøyer er tilgjengelig (velg riktig type under bestilling):

 • Inspire 2
 • Matrice M-200 serien
 • Matrice M-300 RTK (kommer i August)

Typeutsjekk består av en test (multiple choice) på 25 spørsmål og for å bestå denne ha minimum 75% riktig. 

Dato:

4. mars, 09:00 - 15:00 (WEBinar/Teams)

Pris (NOK): 6.500,-
Kurskode: WRA-01
Forkunnskaper:  Ingen spesielle, men det er en fordel om deltakeren kjenner til andre metoder for risikoanalyse
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter og støttepersonell (f.eks. operativ leder, sikkerhetsleder m.v.) som utføre SORA som vedlegg til OM, eller supplere med nye operasjonstyper (Conops) i spesifikk kategori som krever nye risikoanalyser.

For alle operasjoner i spesifikk kategori, skal metoden for Specific Operations Risk Assessment (SORA) benyttesNOTE.

Dette webinaret setter deg i stand til å forstå og benytte SORA-metoden for risikoanalyse til operasjoner i Spesifikk kategori. Presentasjonen går gjennom et typisk case basert på10-trinns modellen for hvordan SORA gjennomføres for denne.

 

NOTEUnntaket er for operasjoner som kan benytte STS/PDRA (etter 1. Des. 2021)

Tidspunkt: 11. Februar, etter kl. 12:00 (Nykirke Idrettspark) eller ring 90157393 for å avtale annen tid/sted.
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Forkunnskaper: 

Ferdighetsprøven passer for:

 • Piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd etter kurset Pilot BASIC Multicopter (PBM-01) og som ønsker å få et ferdighetsbevis.
 • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet.
Forutsetninger:
 • Må ha avlagt teorieksamen for kategori A2 (pilotbevis må forevises).
 • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før oppflyging kan gjennomføres.
Spesielle opplysninger: Piloten medbringer eget fartøy (max. MTOM=25kg).  Husk fulladede batterier.

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Et ferdighetsbevis gir en dokumentasjon på en pilot sin praktiske flygeferdighet.

Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. I tillegg ønsker eksterne oppdragsgivere som leier inn piloter å forsikre seg om at piloten tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår.

En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig partner, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Påmelding:

Fortløpende (Velg ønsket dato for fellessamlingen fra listen, etter at du har trykket "Bestill")

Obligatorisk fellessamling:

Fredag 19. Mars, kl. 08:00 - 16:00

Pris (NOK): 1995,-
Sted: Nettkurs og WEBinar via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Gode engelskkunnskaper (norsk er ikke lenger tillatt, ref AIC N 04/18)
Deltakerstatus:   Ledige plasser
Spesielle opplysninger:

Teorieksamen avlegges som drop-in ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen.

Dette kurset er spesielt tilpasset* operatører innen ubemannet luftfart (RPAS), ultralett, sportsflygere, samt hang- og paragliderpiloter. Vårt flytelefonikurs er godkjent av Luftfartstilsynet og det mest oppdaterte kurset i Norge for internasjonal flyradiotelefoni (VFR) etter Eurocontrol og EASA sine anbefalinger.

Kurset følger pensumet i henhold til AMC 1 FCL.210, Communications.

Kurset gjennomføres i to faser. Den innledende delen av kurset foregår som selvstudium med oppgaver i portalen. Deretter må man delta på en obligatorisk fellessamling som velges fra listen under bestilling/registrering. Fellessamlingen er en gjennomgang og repetisjon av teorien og mulighet for utdyping av tema, før deltakerne gjennomfører tentamen i teori på slutten av dagen.

Kandidaten må ha bestått tentamen for å kunne bli oppmeldt til Luftfartstilsynet's teorieksamen ved en Trafikkstasjon.

Vi går gjennom standard fraseologi med lufttrafikktjenestene på flyplassvariantene med kontrolltårntjeneste, AFIS og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler.

Dette kurset er rettet spesielt mot piloter som IKKE får den viktige og nødvendige fraseologitrening ombord i et fly sammen med en flyinstruktør ved en flyskole. Dette kurset kan derfor ikke sammenliknes med andre norske kurs i flytelefoni.

 

ATC engm

Påmelding:

Fortløpende

Varighet 3 timer (etter avtale)
Pris (NOK): 2995,-
Sted: Din egen PC via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i flytelefoni (AMC 1 FCL.210, Communications.)
Spesielle opplysninger:

En-til-en øvelse i fraseologi. En utmerket måte å forberede seg på den praktiske eksamen (for kontrollant) i Flytelefoni.

Er du usikker på hvordan du skal kommunisere som pilot med bruk av riktig fraseologi med lufttrafikktjenesten under VFR-flyging eller droneflyging?

Dette intensivkurset gjør deg til en sikker flyradiotelefonist. Kurset gir deg personlig øvelse i korrekt fraseologi i de vanligste situasjonene du vil møte på flyplasstypene med kontrolltårntjeneste, AFIS-tjeneste og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler..

Øvelsene foregår som et rollespill der du som pilot kommuniserer med din instruktør, som fungerer som lufttrafikktjeneste.

Du vil også få god trening i blindsending (der det ikke er lufttrafikktjeneste).

Kurset egner seg også som "brush-up" for de som allerede har et gyldig eller har hatt Radiotelefonist sertifikat tidligere.

Tidspunkt:

Ved mottatt eksamensoppgave

Pris (NOK): 1900,- eks. MVA
Sted: På egen PC (webkonferanse) via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i Radiotelefoni
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger:

Her finner du oversikten over kontrollanter i ditt distrikt

For å få radiotelefonistsertifikat må du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Etter at du har bestått teorieksamen i radiotelefoni hos Luftfartstilsynet, kan du avlegge praktisk prøve hos en LT-godkjent kontrollant. Denne består av praktisk fraseologi og en språktest, som til sammen kan ta fra ca. 40 - 60 minutter.

Praktisk fraseologi

Målrettet trening av fraseologi i forkant og nøye planlegging, også for det uventede, er nøkkelen til å bestå eksamen. Når eksamensoppgaven er gitt kan du selv legge mange av premissene for gjennomføringen, ved å lage din egen regi.

Det er her denne tjenesten kommer inn. Vi kan bistå deg personlig (en-til-en) og sammen lage en konkret plan for god gjennomføring og styre unna fallgruvene du ikke skal gå i. Under bestilling, angi i fritekstfeltet hvilken kontrollant du har tenkt å benytte (gjerne før du har tatt kontakt med ham) og når du planlegger gjennomføringen av eksamen. Vi tar deretter en innledende kontakt med deg. Senere, når du så har mottatt eksamensoppgaven, ta kontakt umiddelbart så starter vi derfra.

Kontrollanten ønsker å få vite hva du kan. Jo mer forberedt du møter, i større grad kan du vise kontrollanten at du behersker praktisk radiotelefoni i en virkelig situasjon.

Språktest

Du må avlegge en språktest i engelsk. Språkkyndighet er et krav for å bli godkjent radiotelefonist. Les mer om dette på Luftfartstilsynet sine sider.

 

Tidspunkt: Avtales med instruktør på 90157393
Pris (NOK): 1.900,- eks. MVA
Sted: Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Gått gjennom pensum for RTL-01, besvart samtlige øvingsoppgaver og har tidligere avlagt tentamen

For kurskandidater som ikke har bestått teoritentamen tilbys kontinueringsprøve. For å kunne bli meldt opp til Teorieksamen - Radiotelefoni overfor Luftfartstilsynet, må tentamen være bestått.

Omprøve er også aktuelt for kandidater som ikke har bestått LT sin teoretiske eller praktiske eksamen, fordi man ikke har gjennomført eksamen på normert kurstid og har bestilt forlenget tilgang til portalen og kan gå gjennom all teori, øve praktisk fraseologi og evt. avlegge en ny tentamen for øvelsens skyld.

Du får også personlig veiledning i inntil en time hos en av våre instruktører.

I feltet Tilleggsinformasjon kan du angi flere ønskede tidspunkter. Du får bekreftelse på tidspunkt eller så vil instruktør ta kontakt med deg, for å avtale passende tid.