Kurs

Generell påmelding gjelder deltakere som deltar på kurs etter egen avtale mellom din bedrift og European United Aviation Schools. Kurskostnaden blir dekket av din bedrift og vil bli belastet sentralt, i hht. inngått avtale med innkjøpsavdelingen.

Det kan enten være spesielt sammensatte kurs eller kurs som har avvikende innhold i forhold til våre standard kurs.

Hver deltaker må registreres individuelt for å kunne delta.

Semesterstart: 2. September 2019 og 7. Januar 2020
Pris (NOK): 110.634,- (inkl. MVA)
Kurskode: UAS-01
Forkunnskaper:  Generell studiekompetanse (eksamen artium, realfag) eller annen relevant realkompetanse
Kurset passer for: Piloter som skal fly "allværs-oppdrag" VLOS eller eller komplekse operasjoner EVLOS, BVLOS, BRLOS eller være en selvstendig selvstendig operatør.

En komplett droneutdannelse basert på gjeldende Lov om luftfart og BSL A 7-1 (droneforskriften).

Studiet består av 15 kursmoduler. Utdanningen er et heltidsstudium og har som mål å bringe studenten frem til å bli en selvstendig luftfartsoperatør innen ubemannet luftfart, innen 18 måneder.

Studiet er krevende, men gir en helhetlig kompetanse innen avansert ubemannet luftfart. Studenten må arbeide iherdig og metodisk med teorifagene for å tilegne seg den nødvendige fagkompetansen som trengs, tilbringe en vesentlig tid ute i felt til praktisk flygetrening under varierende værforhold, samt selv være ansvarlig for å bygge opp den erfaringen som kreves for å bli en luftfartsoperatør, som kan tilby sine dronetjenester til det norske markedet.

Gjennom praktisk flygetrening, samt bruk av skolens flysimulatorer får studenten en fullverdig opplæring med minimum 200-timers total fartstid på både multikopter og fixed-wing (fly) og skal kunne utføre avanserte/komplekse operasjoner i alle luftromstyper og høyder, VLOS, EVLOS, BVLOS og BRLOS.

NB: Utdannelsen er ikke offentlig støttet

Tidspunkt: Start NÅ!
Pris (NOK): 1.995,- (eks. MVA)
Kurskode: POM-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Piloter som skal fly enkle eller komplekse "allværs-oppdrag" VLOS/EVLOS i alle operatørklasser.

Vi lytter kontinuerlig til ønsker og tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere og kunder. Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby et komplett, operasjonelt teorikurs for piloter uavhengig av operatørklasse.

Kurset har blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra flere operative ledere og flygesjefer som har ønsket å kvalitetssikre sine VLOS/EVLOS piloter med en teoretisk minstestandard, hva operasjonelle prosedyrer angår.

Kurset gir en samlet gjennomgang av de temaer som en pilot skal kunne og hvilke krav som gjelder for å kunne fly profesjonelt, med største grad av sikkerhet. Kurset er rettet mot praktisk gjennomføring av VLOS/EVLOS droneoperasjoner med multikopter. Kurset gir også tips til bruk av eksterne verktøy og informasjonskilder som er svært nyttige for planlegging av operasjoner.

Belønningen ved bestått eksamen er kursbeviset VLOS/EVLOS Pilot - Certificate of Theory.

Følger du retningslinjene som er angitt og de tips som gis underveis i kurset, vil du fremstå som en sikkerhetsbevisst og profesjonell flyger overfor oppdragsgivere og eventuelle tilskuere. I tillegg vil du med stor sannsynlighet unngå ubehagelige overraskelser, uhell og havari.

PS: Kurset er tilgjengelig uten kostnad det første året, for alle piloter som har deltatt på Pilot PRO kursene etter 20. jan. 2019, som en oppfølging til teoriundervisningen som er integrert i flygerkurset.

Tidspunkt: Fortløpende
Pris (NOK): 990,- (eks. MVA)
Sted: På din PC, i ditt tempo og når det passer
Forkunnskaper:  Ingen spesielle (du lærer alt du trenger)
Påmeldingsfrist:  Ingen spesielle
Deltakerstatus:  Ubegrenset
Spesielle opplysninger: Nettstudium

Et komplett nettkurs i hvordan få Luftfartstilsynet's tillatelse til å fly i operatørklasse RO-1 i løpet av et par-tre timer. Dette er en veiledning trinn for trinn, i hvordan du kan fly lovlig i hht. Luftfartstilsynet sine bestemmelser ved næringsmessig flyging med drone under 2,5kg.

Under kurset gjennomfører du alle nødvendige trinn og sender søknaden (deklarasjonen) til Luftfartstilsynet. Du behøver ikke vente på noe svar. Deklarasjonen er kun en registrering og du er umiddelbart klar til å begynne nytteflyging med din drone, på en trygg og sikker måte.

I tillegg får du viktige tips gjennom erfaringer vi har samlet fra flere tusen piloter, slik at du unngår farlige situasjoner og havari.

I dette kurset gjennomgår vi alt du trenger å vite:

 • Hvordan tilpasse den medfølgende operasjonsmanualen (OM)
 • Skaffe gyldig forsikring i hht regelverk
 • Gjennomføre deklarasjonsprosessen til Luftfartstilsynet
 • Lover og regler du forplikter deg å kunne, i hht. deklarasjonen
 • Krav til virksomheten
 • Krav til piloten
 • Hvordan fly på en sikker måte
 • Tekniske begrensninger i dronen, som kan skape farlige situasjoner
 • Krav til loggføring

 

Tidspunkt:

23. - 24. september, kl. 08:30 - 15:30, Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke

14. - 15. oktober, kl. 08:30 - 15:30, Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke

Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger:  


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere. Kurset er beregnet på piloter som allerede har en deklarert operasjonstillatelse i RO-1 eller trenger en passende innledning til egentrening for senere å bli Commercial Remote Pilot i RO-2/3

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Kurset er et grunnleggende flygetreningskurs. Flygetreningen er beregnet på nye piloter med liten eller ingen erfaring. Mellom lading og flygeøkter fyller vi tiden med nødvendig teori som har relasjon til den praktiske flygtreningen.

Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen. Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. Deltakeren vil også gjennomgå simulatortrening og innendørs flyging med minidrone som en innledning til flygetreningen utendørs.

 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)

 

Dato: 

24. - 26. September, kl. 08:30 - 15:30

22. - 24. Oktober, kl. 08:30 - 15:30

Pris (NOK): 15000,- (Ferdighetsprøve er inkludert i kursprisen)
Tidspunkt: kl. 08:30 - 15:30
Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Erfaringsnivå:  Minimum 25 timer flytid eller deltatt på Pilot BASIC, samt bestått E-eksamen
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser
Målgruppe: Inspeksjonsflyging, eiendomsmeglere, entreprenører, media, natur- og landskapsfoto o.l.
Spesielle opplysninger:  

Pilot PRO Multicopter er et flygetreningskurs som skal føre frem til en Commercial Remote Pilot kompetanse (CRP-bevis), ved bestått ferdighetsprøve. Kurset er beregnet for piloter som skal fly multikopter eller singlerotor helikopter i alle operatørklasser. Målsetning for kurset er at det skal dekke kunnskapskravet i forhold til droneforskriften BSL A 7-1:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefPilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Mellom flygeøktene og lading, fyller vi på med teoretisk innhold som har relasjon til de praktiske flygeoperasjonene kurskandidatene møter som operative piloter. Siden kurset er væravhengig vil kursprogrammet kunne bli endret underveis.

Piloten øver på det angitte Flygeprogram for single- og multirotor (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve  etter samme program på slutten av siste dag. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship). Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Pilotene får et kompetansebevis basert på fartøytype, GNSS-modus, vekt og ferdighetsklasse

Forutsetninger og regler for flytillatelse
 1. Deltaker må ha bestått luftfartstilsynet's E-eksamen og må kunne fremlegge bevis på dette.
 2. Deltaker skal operere under eget selskap sin operasjonstillatelse, hvis ikke annet spesielt er avtalt.
 3. Kurset starter med safety briefing kl. 08:30NB: For å få flytillatelse må du ha deltatt på safety briefingen fra start, så møt opp i tide.
 4. Alle fartøyer som benyttes under kurset skal være forsikret i hht. EC785/2004. Eier/bruker av fartøyet må kunne fremlegge gyldig forsikringsbevis før flyging kan starte.
 5. Luftfartøyet skal være merket i hht. Luftfartstilsynet's forskrift.
 6. Luftfartøy og øvrig system skal være oppdatert til siste programvareversjon som er kvalitetssikret av produsenten (Beta- eller uoffisiell programvare er ikke tillatt å benytte)
 7. For innendørsflyging (hallen) gjelder maks. MTOM < 1,5 kg.

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (4 deltakere eller flere)

 

Tidspunkt:

Mandag 28. - Tirsdag 29. Oktober, kl. 09 - 15:30

Mandag 2. - Tirsdag 3. Desember, kl. 09 - 15:30

Pris (NOK): 9000,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Kurset passer for teknisk ansvarlige tilknyttet en godkjent RPAS-operatør.

Technical PRO Multi er et 2-dagers kurs for teknisk leder som skal sikre at virksomhetens multikopter i RO-2/3 klassen (MTOM opptil 25kg) er luftdyktige.

Kurset er tilpasset luftfartstilsynet's forskrift, BSL A 7-1, herunder:

§30 - Krav til organisasjon (4. ledd): Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige. Teknisk leder må kunne godtgjøre nødvendig kompetanse innenfor områdene flyteknikk, elektronikk og aerodynamikk.

§33/41/42 - Luftdyktighet: Operatøren kan bare benytte luftfartøy som det kan dokumenteres er luftdyktig. Det må kunne fremlegges dokumentasjon for fartøyets konstruksjon, styresystem og øvrige system samt for praktisk vedlikehold. Det må også kunne dokumenteres at systemet er testet for de operasjoner som fartøyet er planlagt brukt for.

Det skal etableres et vedlikeholdsprogram for luftfartøyene. Det skal fremgå av vedlikeholdsprogrammet når komponenter skal skiftes ut. Vedlikeholdsprogrammet må inneholde en prosedyre for oppdatering av programmet.

Teknisk flygetid for luftfartøy og kritiske komponenter skal loggføres.

§34/44 - Vedlikehold: Vedlikehold skal utføres i henhold til luftfartøyets eller systemets vedlikeholdsprogram.

Vedlikehold skal utføres av teknisk personell godkjent av teknisk leder. Vedlikeholdspersonellets kompetanse til å drive vedlikehold på aktuelt luftfartøy eller system skal være dokumentert.

 

Dato:

 • 9. Oktober
 • 13. November
Tid: 09:00 - 15:30
Pris (NOK): 5900,- (eks. MVA)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Har gått igjennom Luftfartstilsynet sitt Dronekurs
Påmeldingsfrist:  En uke før kurset skal avholdes
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Vi tester at forbindelsen til deg fungerer som den skal etter at du har meldt deg på. Om det ikke fungerer som forventet, får du pengene tilbake. Eksamen kan avlegges på en Trafikkstasjon hos Statens Vegvesen.

Dette er et 1-dags WEBinar for å gi deg den forberedelsen du trenger til Luftfartstilsynets obligatoriske RPAS-eksamen. Alle piloter i operatørklasse RO-2/3 operatør, må avlegge og bestå en obligatorisk eksamen før de kan fly.

På dette kurset gir vi deg det du trenger for å BESTÅ eksamen på første forsøk, ved å fokusere på de viktige tingene. Det er likevel viktig at du går gjennom Dronekurset til Luftfartstilsynet på forhånd. 

Vi fokuserer på de tingene vi vet av erfaring kan oppfattes som vanskelig eller de spørsmålene som typisk kan være "snubletråder" under eksamen.

Kurset avsluttes med prøveeksamen, som vil gi en realistisk opplevelse i forhold til eksamen hos Statens Vegvesen.

Er det ønskelig at flere i bedriften deltar i samme rom under WEBinaret, må en deltaker registrere seg som hoveddeltaker og øvrige deltakere registrerer seg som "sidedeltaker" til redusert kursavgift.

 

 

Tidspunkt:

Torsdag 10. Oktober, kl. 09 - 15

Torsdag 14. November, kl. 09 - 15

Pris (NOK): 5.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Erfarne piloter RO-2/RO-3 innenfor media, eiendom, entreprenør m.fl.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser 
Spesielle opplysninger:  

Dette er et kurs som gir et innføring i hvordan operasjoner kan gjennomføres med høy sikkerhet, selv om avstanden reduseres i forhold til den lovpålagte sikkerhetsavstanden på 50m/150m (ref.§ 51 a og b i BSL A 7-1).

Kurset gjennomgår hvordan flyging kan gjennomføres under et nøye planlagt sikkerhetsregime. Kurset passer for RO-2 operatører som trenger dette for å kvalifisere til RO-3 eller for RO-3 operatører som ikke fra tidligere har en godkjent dispensasjon fra §51.

Kurset vil også gi god veiledning på hvilke elementer som kan være avgjørende i operasjonsmanualen, før denne kan bli godkjent av Luftfartstilsynet for denne oppdragstypen.

 

 

Dato:
 • 11. Oktober
 • 21. November
Pris (NOK): 5.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Kurskode: WBL-01
Tidspunkt/Sted: kl. 09 - 15, WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter og operatører som planlegger fremtidige BVLOS operasjoner

Flyging utenfor synsvidde (Beyond Visual Line Of Sight) er høyaktuelt for mange operatører for å kunne utføre kostnadseffektive operasjoner. BVLOS er en avansert form for ubemannet operasjon.

Denne introduksjonen er en grunnleggende gjennomgang av hva flyging utenfor synsvidde innebærer uavhengig av fartøytype, hvordan planlegge slike operasjoner, hvordan foreta en tilpasset risikoanalyse med nødprosedyrer, hva som kreves av piloten, øvrig mannskap og støtteapparat, samt gjennomgang av alle faser i gjennomføringen av slike operasjoner. Vi går også gjennom krav til tekniske løsninger.

En del av kurset går ut på å gjennomføre en praktisk BVLOS operasjon etter planlegging vha. simulator som lastes ned på egen PC.

Kurset gir deltakerne god innsikt rundt planlegging og praktisk gjennomføring av BVLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig. I tillegg gir kurset verdifull informasjon for for de som har behov for videreutvikling av operasjonsmanualen (OM) med beskrivelse for operasjonstype BVLOS i Part C.

 

 

Tidspunkt:
 • 18. - 20. September, kl. 08:30 - 16:00
 • 11. - 13. Desember, kl. 08:30 - 16:00
Pris (NOK): 15000,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: Hangarveien 21, Sandefjord Lufthavn (Torp)
Språk: Engelsk
Forkunnskaper:  E-eksamen for RO-2/RO-3, minimum 50 timer akkumulert flytid
Påmeldingsfrist:  6. Mai
Deltakerstatus:  Ledige plasser 
Spesielle opplysninger: Passer for piloter som skal operere som pilot under BVLOS operasjoner

BVLOS/BRLOS Pilot PRO gir piloten en operasjonell erfaring med gjennomføring av praktiske BVLOS/BRLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig.

Kurset  er et komplett kurs i praktisk planlegging og gjennomføring av operasjoner som skal flys lenger enn 1nm eller har varighet på mer enn 30min. Treningen er lagt opp på en slik måte at det går i dybden på alle operasjonelle faser av BVLOS/BRLOS-operasjoner. I simulatoren vil piloten kunne veksle mellom manuell flyging og autopilot, både under avgang, enroute og under landing. Piloten vil få trening i å operere som Pilot-in-Command ved vårt Mission Control Center.

Det er lagt stor vekt på sikkerhet gjennom god risikoanalyse, riktig planlegging og praktiske forberedelser, operasjonelle prosedyrer, før, under, og etter flyging.

Piloten får dessuten trening i å håndtere uforutsette situasjoner og ting som ikke går som planlagt (link-loss, engine failure, GNSS degeneration) under operasjoner gjennom forskjellige nød-prosedyrer.

Instruktøren vil foreta en de-briefing med piloten etter at operasjonen er gjennomført, for å gjennomgå og drøfte hva som gikk etter planen og hva som kunne vært forbedret.

 

 

 

 

Tidspunkt: Start NÅ - nettkurs
Pris (NOK): 3.900,- (eks. MVA)
Kurskode: WYB-01
Sted: Nettkurs (på din PC)
Forkunnskaper:  Ingen spesielle
Kurset passer for: Alle piloter og operativ leder som tilhører RO-2 eller RO-3

Det er den menneskelig faktoren som til syvende og sist er den viktigste i forhold til sikkerhet, produktivitet og operatørselskapets omdømme.

Piloten er idag det svakeste leddet under operasjonene fordi luftfartøyene har blitt meget pålitelige innenfor de tekniske begrensningene som gjelder.

Pilotens fysiologiske og psykiske tilstand, hvordan piloten forvalter sin kunnskap, hvordan organisasjonen setter krav og betingelser til sine piloter og hvilke holdninger piloten har, er avgjørende for ulykkesfrekvens og hyppighet av uønskede hendelser.

Menneskelige ytelser og begrensninger setter fokus på hva vi kan forvente av pilotens ytelser og hvordan man både som organisasjon og ansvarlig pilot kan ta hensyn til de menneskelige svakhetene, for å minimere faren for uønskede hendelser der den menneskelige faktoren er den dominerende.

Vi gjennomgår alle relevante faktorer som piloten påvirkes av i forhold til medisinsk status, fysiologiske faktorer, dagsform, mennesketype, holdninger, eksterne og miljømessige faktorer, ledelse og organisasjon.

Påmelding:

Fortløpende

Obligatorisk fellessamling:

Varighet: 08:00 - 16:00

Datoer: Velg ønsket dato fra listen, etter at du har trykket "Bestill"

Pris (NOK): 1995,-
Sted: Nettkurs og WEBinar via Skype for Business
Forkunnskaper:  Gode engelskkunnskaper (norsk er ikke lenger tillatt, ref AIC N 04/18)
Deltakerstatus:   Ledige plasser
Spesielle opplysninger:

Teorieksamen avlegges som drop-in ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen.

Dette kurset er spesielt tilpasset* operatører innen ubemannet luftfart (RPAS), ultralett, mikroflygere, samt hang- og paragliderpiloter. Vårt flytelefonikurs er godkjent av Luftfartstilsynet og det mest oppdaterte kurset i Norge for internasjonal flyradiotelefoni (VFR) etter Eurocontrol og EASA sine anbefalinger.

Kurset følger pensumet i henhold til AMC 1 FCL.210, Communications.

Kurset gjennomføres i to faser. Den innledende delen av kurset foregår som selvstudium med oppgaver i portalen. Deretter må man delta på en obligatorisk fellessamling som velges fra listen under bestilling/registrering. Fellessamlingen er en gjennomgang og repetisjon av teorien og mulighet for utdyping av tema, før deltakerne gjennomfører tentamen i teori på slutten av dagen.

Kandidaten må ha bestått tentamen for å kunne bli oppmeldt til Luftfartstilsynet's teorieksamen ved en Trafikkstasjon.

Vi går gjennom standard fraseologi med lufttrafikktjenestene på flyplassvariantene med kontrolltårntjeneste, AFIS og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler.

Dette kurset er rettet spesielt mot piloter som IKKE får den viktige og nødvendige fraseologitrening ombord i et fly sammen med en flyinstruktør ved en flyskole. Dette kurset kan derfor ikke sammenliknes med andre norske kurs i flytelefoni.

 

ATC engm

Påmelding:

Fortløpende

Varighet 3 timer (etter avtale)
Pris (NOK): 1995,-
Sted: Skype for Business
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i flytelefoni (AMC 1 FCL.210, Communications.)
Spesielle opplysninger:

En-til-en øvelse i fraseologi. En utmerket måte å forberede seg på den praktiske eksamen (for kontrollant) i Flytelefoni.

Er du usikker på hvordan du skal kommunisere som pilot med bruk av riktig fraseologi med lufttrafikktjenesten under VFR-flyging eller droneflyging?

Dette intensivkurset gjør deg til en sikker flyradiotelefonist. Kurset gir deg personlig øvelse i korrekt fraseologi i de vanligste situasjonene du vil møte på flyplasstypene med kontrolltårntjeneste, AFIS-tjeneste og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler..

Øvelsene foregår som et rollespill der du som pilot kommuniserer med din instruktør, som fungerer som lufttrafikktjeneste.

Du vil også få god trening i blindsending (der det ikke er lufttrafikktjeneste).

Kurset egner seg også som "brush-up" for de som allerede har et gyldig eller har hatt Radiotelefonist sertifikat tidligere.

Tidspunkt:

Ved mottatt eksamensoppgave

Pris (NOK): 1900,- eks. MVA
Sted: Personlig telefonmøte (Skype for Business)
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i Radiotelefoni
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger:

Her finner du oversikten over kontrollanter i ditt distrikt

For å få radiotelefonistsertifikat må du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Etter at du har bestått teorieksamen i radiotelefoni hos Luftfartstilsynet, kan du avlegge praktisk prøve hos en LT-godkjent kontrollant. Denne består av praktisk fraseologi og en språktest, som til sammen kan ta fra ca. 40 - 60 minutter.

Praktisk fraseologi

Målrettet trening av fraseologi i forkant og nøye planlegging, også for det uventede, er nøkkelen til å bestå eksamen. Når eksamensoppgaven er gitt kan du selv legge mange av premissene for gjennomføringen, ved å lage din egen regi.

Det er her denne tjenesten kommer inn. Vi kan bistå deg personlig (en-til-en) og sammen lage en konkret plan for god gjennomføring og styre unna fallgruvene du ikke skal gå i. Under bestilling, angi i fritekstfeltet hvilken kontrollant du har tenkt å benytte (gjerne før du har tatt kontakt med ham) og når du planlegger gjennomføringen av eksamen. Vi tar deretter en innledende kontakt med deg. Senere, når du så har mottatt eksamensoppgaven, ta kontakt umiddelbart så starter vi derfra.

Kontrollanten ønsker å få vite hva du kan. Jo mer forberedt du møter, i større grad kan du vise kontrollanten at du behersker praktisk radiotelefoni i en virkelig situasjon.

Språktest

Du må avlegge en språktest i engelsk. Språkkyndighet er et krav for å bli godkjent radiotelefonist. Les mer om dette på Luftfartstilsynet sine sider.

 

Tidspunkt: Avtales med instruktør på 90157393
Pris (NOK): 1.900,- eks. MVA
Sted: Skype4Business
Forkunnskaper:  Gått gjennom pensum for RTL-01, besvart samtlige øvingsoppgaver og har tidligere avlagt tentamen

For kurskandidater som ikke har bestått teoritentamen tilbys kontinueringsprøve. For å kunne bli meldt opp til Teorieksamen - Radiotelefoni overfor Luftfartstilsynet, må tentamen være bestått.

Omprøve er også aktuelt for kandidater som ikke har bestått LT sin teoretiske eller praktiske eksamen, fordi man ikke har gjennomført eksamen på normert kurstid og har bestilt forlenget tilgang til portalen og kan gå gjennom all teori, øve praktisk fraseologi og evt. avlegge en ny tentamen for øvelsens skyld.

Du får også personlig veiledning i inntil en time hos en av våre instruktører.

I feltet Tilleggsinformasjon kan du angi flere ønskede tidspunkter. Du får bekreftelse på tidspunkt eller så vil instruktør ta kontakt med deg, for å avtale passende tid.

Tidspunkt: 25. Oktober, kl. 09 - 15
Pris (NOK): 5900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle, men er beregnet på piloter som skal operere i kontrollert luftrom eller i områder med annen, kjent lufttrafikk.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Kurset passer for RO-3 som skal fly operasjoner i kontrollert luftrom eller over 400 fot

ADS-B vil i nær fremtid bli et av de viktigste elementene for å sørge for en sikker integrasjon av droner sammen med øvrige brukere av luftrommet.

Systemet gir en fantastisk "situational awareness" for operatører innen ubemannet luftfart og ikke minst for bemannede luftfartøyer (politihelikopter, luftambulanse, Norwegian m.fl.) som kan "se" de ubemannede luftfartøyenes kallesignal, flygeretning, hastighet, flygehøyde (AMSL) og masse andre data, forutsatt at de ubemannede luftfartøyene er utstyrt med ADS-B out. Tilleggsutstyr kan også tilby ACAS (Airborne anti-collision system) som ytterligere øker sikkerheten.

Avinor bygger nå ut WAM (Wide Area Multilateration) mottakere som kan motta ADS-B over 1090ES (extended squitter). Det gjør at også lufttrafikktjenesten lettere vil kunne integrere droneaktivitet i "sitt luftrom", særlig i luftrom klasse C eller D, og ved flygehøyde mer enn 400 ft AGL, noe som allerede ligger som en forutsetning i dagens forskrift.

Teknologien er allerede tilgjengelig for droner ned til 2,5 kg og inngangsprisen for utstyret har kommet ned en tusenlapp (ADS-B in). 

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Sted:

Skoppum, Ski og Rakkestad

Forkunnskaper:  Piloter som har trent øvingsprogrammet på egenhånd
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Denne tjenesten gir et synlig og dokumentert bevis på en pilot sin flygeferdighet.

Mange oppdragsgivere ønsker å forsikre seg om at de benytter operatører og piloter som tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår. I tillegg ønsker større, sikkerhetsbevisste operatørselskaper selv å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig institusjon, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og§36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter er en ferdighetsprøve for piloter i alle operatørklasser.

Ferdighetsprøven passer for:

 • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet, fra en uavhengig kontrollant.
 • Nye piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd og som ønsker å få et ferdighetsbevis.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.

Tidspunkt: 18. - 20. September, 08:00 - 16:00
Pris (NOK): 18000,-
Sted: Arendal Lufthavn - Gullknapp
Forkunnskaper:  Piloter RO-2/RO-3 som ønsker grunnleggende opplæring eller konvertering fra multikopter til fixedwing RPAS
Påmeldingsfrist:  To uker før kursstart
Deltakerstatus:  2 Ledige plasser
 Spesielle opplysninger: Forbehold om vær


Pilot PRO Aircraft er et kurs for piloter som skal fly RPAS fixedwing (vanlig fly) i operatørklasse RO-2 eller -3. Du trenger ikke ha med eget luftfartøy - flyskolen holder dette.

Kurset er tilpasset Luftfartstilsynet sin forskrift i forhold til følgende regler:

§36/46 - Krav til pilot og fartøysjefFor å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

På kurset øver piloten på det angitte flytreningsprogrammet (se Kursinnhold) og avlegger ferdighetsprøve etter samme program. Ferdighetsprøven er inkludert i kurskostnaden. I tillegg gjennomgås prosessen i alle fasene av et profesjonelt flygeoppdrag (airmannship).

For å få flytillatelse med eget fartøy, må gyldig Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset, kunne fremlegges på første flydag (under briefing).

 

Tidspunkt: Fortløpende
Pris (NOK): 5900,- (eks. MVA)
Sted: Din PC, i ditt tempo og når det passer
Forkunnskaper:  Ingen spesielle (du lærer alt du trenger)
Påmeldingsfrist:  Ingen spesielle
Deltakerstatus:  Ubegrenset
Spesielle opplysninger: Nettstudium

Operasjonsmanual (OM) er en forutsetning for å få operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet (LT).

Denne modulen er en komplett veileder for foretak, organisasjoner og enkeltpersoner å skrive inn relevant informasjon i de obligatoriske kapitlene man trenger for å sette sammen en standard OM, beregnet for RO 2 og RO 3 klasse operatører.