Tidspunkt:

Torsdag 10. Oktober, kl. 09 - 15

Torsdag 14. November, kl. 09 - 15

Pris (NOK): 5.900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Erfarne piloter RO-2/RO-3 innenfor media, eiendom, entreprenør m.fl.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser 
Spesielle opplysninger:  

Dette er et kurs som gir et innføring i hvordan operasjoner kan gjennomføres med høy sikkerhet, selv om avstanden reduseres i forhold til den lovpålagte sikkerhetsavstanden på 50m/150m (ref.§ 51 a og b i BSL A 7-1).

Kurset gjennomgår hvordan flyging kan gjennomføres under et nøye planlagt sikkerhetsregime. Kurset passer for RO-2 operatører som trenger dette for å kvalifisere til RO-3 eller for RO-3 operatører som ikke fra tidligere har en godkjent dispensasjon fra §51.

Kurset vil også gi god veiledning på hvilke elementer som kan være avgjørende i operasjonsmanualen, før denne kan bli godkjent av Luftfartstilsynet for denne oppdragstypen.

 

 

Tidspunkt: 25. Oktober, kl. 09 - 15
Pris (NOK): 5900,- (det er ikke MVA på dette kurset)
Sted: WEBinar på din PC
Forkunnskaper:  Ingen spesielle, men er beregnet på piloter som skal operere i kontrollert luftrom eller i områder med annen, kjent lufttrafikk.
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige Plasser
Spesielle opplysninger: Kurset passer for RO-3 som skal fly operasjoner i kontrollert luftrom eller over 400 fot

ADS-B vil i nær fremtid bli et av de viktigste elementene for å sørge for en sikker integrasjon av droner sammen med øvrige brukere av luftrommet.

Systemet gir en fantastisk "situational awareness" for operatører innen ubemannet luftfart og ikke minst for bemannede luftfartøyer (politihelikopter, luftambulanse, Norwegian m.fl.) som kan "se" de ubemannede luftfartøyenes kallesignal, flygeretning, hastighet, flygehøyde (AMSL) og masse andre data, forutsatt at de ubemannede luftfartøyene er utstyrt med ADS-B out. Tilleggsutstyr kan også tilby ACAS (Airborne anti-collision system) som ytterligere øker sikkerheten.

Avinor bygger nå ut WAM (Wide Area Multilateration) mottakere som kan motta ADS-B over 1090ES (extended squitter). Det gjør at også lufttrafikktjenesten lettere vil kunne integrere droneaktivitet i "sitt luftrom", særlig i luftrom klasse C eller D, og ved flygehøyde mer enn 400 ft AGL, noe som allerede ligger som en forutsetning i dagens forskrift.

Teknologien er allerede tilgjengelig for droner ned til 2,5 kg og inngangsprisen for utstyret har kommet ned en tusenlapp (ADS-B in).