Hva RO-3 multikopter utdanningen inneholder

Etter denne utdanningen kan piloten fremstå både som selvstendig luftfartsoperatør i RO-3 klassen eller inngå som en komplett, profesjonell pilot hos eksisterende operatør, på multikopter. 

Den komplette utdannelsen innbefatter følgende kursmoduler:

 

Kurskode

Kursmodul

Lenke til beskrivelse

VOM-01

Veileder for Operasjonsmanual

https://eurouas.com/no/kurs/om-og-tillatelser/operasjonsmanual-om

POM-01

Pilotkurset

https://eurouas.com/no/kurs/ro-2-og-3/pilotkurset

PBM-01

Pilot BASIC Multicopter

https://eurouas.com/no/kurs/ro-1-standardkurs/pilot-basic-multi-no

WEE-01

Forberedende E-eksamen

https://eurouas.com/no/kurs/intensivkurs-e-eksame/webinar-for-rpas-eksamen-for-luftfartstilsynet

PPM-01

Pilot PRO Multikopter

https://eurouas.com/no/kurs/ro-2-og-3/ro-2-pro-multi

WTM-02

Technician PRO Multikopter

https://eurouas.com/no/kurs/ro-2-og-3/ro-2-technical-pro-multi

WOS-01

Nærflyging i sikkerhetssone

https://eurouas.com/no/kurs/naerflyging

WBL-01

BVLOS introduksjon

https://eurouas.com/no/kurs/bvlos-brlos/blos-operasjoner

RTL-01

Flyradiotelefoni

https://eurouas.com/no/kurs/vhf-flytelefoni/flytelefoni

RTL-02

Praktisk øvelse i fraseologi

https://eurouas.com/no/kurs/vhf-flytelefoni/flytelefoni-frasiologi

RTL-05

Forberedelse til praktisk eksamen i radiotelefoni

https://eurouas.com/no/kurs/vhf-flytelefoni/flytelefoni-3

WNI-01 Nattflyging  

 

Etter endt utdannelse skal piloten ha opparbeidet en fartstid på 100 timer. Dette skal gi gi studenten en godt faglig og praktisk fundament for å utføre trygge flygeoppdrag.

Eksterne kostnader

Skolen dekker ingen eksterne kostnader, herunder årsbebyr for RO-3 operatørtillatelse til Luftfartstilsynet, eksamenavgifter, sertifikatgebyrer og godtgjørelse for kontrollant under praktisk prøve, mv.

For tiden er satsene slik:

  • Eksamensavgift for enkeltstående E-eksamen (teori) – NOK 1010,-
  • Eksamensavgift for enkeltstående eksamen i flytelefoni (teori) – NOK 450,-
  • Gebyr for utstedelse av internasjonalt RTL-sertifikat (første gangs utstedelse) – NOK 1120,-
  • Kontrollanthonorar for språktest og praktisk prøve i radiotelefoni – NOK 1300,-
  • For godkjenning av system til bruk for RO 3-operatør betales gebyr etter regning. Årsgebyr for RO-3 operatør – NOK 11850,-

NB: Vi tar intet ansvar for feil i ovenstående opplysninger eller evt. endringer i forhold satser og samsvarskrav. Satsene er angitt i BSL A 1-2 og NOTEX 2019/3 (se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-20-2202 og https://luftfartstilsynet.no/aktorer/kontrollanter/notex-20193/)

Utstyr og materiell

Skolen sørger for nødvending materiell i tilknytning til teoriundervisning.

Enhver kostnad og annet som ikke er spesifisert over, herunder luftfartøyer og systemer, evt. flyradio, personlig utstyr m.m. må holdes av studenten selv.

Forutsetninger, endringer m.m.

Studieplanen er basert på dagens lover og forskrifter innen luftfart. Skolen forbeholder seg retten til å foreta endringer i kursmoduler eller studietilbudet som helhet for å kunne tilfredsstille evt. forandringer i hht. nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.