Flygeprogram for fixed-wing (fly)

Vi har tre ferdighetsklasser, for at både nye og mer erfarne piloter skal ha et utviklingspotensiale. Ferdighetsklassene er:

 • SRP - Student Remote Pilot
 • BRP - Basic Remote Pilot
 • CRP - Commercial Remote Pilot

Vi anser disse øvelsene som gode for å utvikle flyferdighetene, luftromsorientering og "godt airmanship", med sikkerhet i fokus.

Forutsetningen for gjennomføringen av øvelsene er at alle øvelser skal gjøres under full manuell kontroll (bruk av GNSS og autopilot er ikke tillatt). Flyet skal ha en MTOM mellom 2 - 6 kg, et vingespenn mellom 120 - 220cm og ha stempelmotor eller elektrisk fremdrift.

Vi anser at øvelsene som gjelder for CRP er helt nødvendig å beherske på en sikker måte, før en pilot tar på seg praktiske oppdrag.

SRP

 • Ta av fra bakken (rullebane) eller ved håndkast og stige til sikker høyde 10 - 20m. Kandidaten skal bestemme hva som er sikker høyde for fartøyet og kommunisere dette til instruktør/kontrollant.
 • Foreta en 180 grader sving mot høyre og returnere i samme flygebane i den bestemte sikre høyde og foreta en fly-by langs senterlinjen av rullebanen (eller langs en tenkt linje) og fly like langt ut som første leg, foreta en 180 grader sving til venstre med ny fly-by retur langs samme senterlinje.
 • Fly 720 grader sirkel mot venstre, med pilot i sentrum, 50m diameter.
 • Fly 720 grader sirkel mot høyre, med pilot i sentrum, 50m diameter.
 • Fly full landingsrunde: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og lande fartøyet på sikker måte.

BRP

 • Ta av fra bakken med flyet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under avgangen).
 • Fly 4 frie koordinerte svinger (90 grader) mot venstre slik at de danner en firkant i samme høyde, og utføre samme manøver i motsatt retning (mot høyre).
 • Fly 720 grader sirkel medurs rundt et objekt med pilot utenfor sirkel, 50m diameter.
 • Fly full landingsrunde: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og landing. Finale og landing skal skje mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under finale og landing).
 • Vise en powerless nødlanding fra "keypoint"

CRP

 • Ta av fra bakken med flyet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under avgangen).
 • Fly en lowpass på laveste hastighet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under øvelsen). Flaps skal benyttes om flyet er utstyrt med dette.
 • Det skal flys et horisontalt 8-tall, bestående av to sammenhengende 360 graders sirkler på 50 m i diameter med kandidaten stående på utsiden av sirklene.
 • Vise stabil flyging på laveste hastighet (uten flaps).
 • Vise stigende 720 grader sving
 • Vise synkende 720 grader sving
 • Vise uttak av fullt utviklet steiling.
 • Vise uttak av fullt utviklet spinn (hvis flyet er godkjent for dette).
 • Vise en powerless nødlanding på oppfordring fra instruktør/kontrollant (på et ikke planlagt tidspunkt)

For alle øvelsene

Kontrollanten vil også gi karakter i generell "airmanship" under evalueringen. Med dette menes følgende:

 • Kandidaten opptrer rolig og konsentrert under øvelsene.
 • Kandidaten bruker sjekklister og følger prosedyrene på riktig måte.
 • Kandidaten viser sikkerhetsbevissthet før, under og etter flyging (stikkord er SFM!).
 • Kan de grunnleggende bestemmelsene i RPAS forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser).
 • Kan nødprosedyrene, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.
 • Holde høyden i de øvelsene som skal utføres "level", f.eks. i svinger (grenseverdi +/- 5m).