Flygeprogram for fixed-wing (fly)

Vi har tre ferdighetsklasser, for at både nye og mer erfarne piloter skal ha et utviklingspotensiale. Ferdighetsklassene er:

 • SRP - Student Remote Pilot
 • BRP - Basic Remote Pilot
 • CRP - Commercial Remote Pilot

Vi anser disse øvelsene som gode for å utvikle flyferdighetene, luftromsorientering og "godt airmanship", med sikkerhet i fokus.

Forutsetningen for gjennomføringen av øvelsene er at alle øvelser skal gjøres under full manuell kontroll (bruk av GNSS og autopilot [stabilize/fly-by-wire] er ikke tillatt). Flyet skal ha en MTOM mellom 2 - 6 kg, et vingespenn mellom 120 - 220cm og ha stempelmotor eller elektrisk fremdrift.

Vi anser at øvelsene som gjelder for CRP er helt nødvendig å beherske på en sikker måte, før en pilot tar på seg praktiske oppdrag.

SRP

 • Ta av fra bakken (rullebane) eller ved håndkast og stige til sikker høyde >20m. Kandidaten skal bestemme hva som er sikker høyde for fartøyet og kommunisere dette til instruktør/kontrollant.
 • Foreta en 180 grader sving mot høyre og returnere i samme flygebane i den bestemte sikre høyde og foreta en flyging langs senterlinjen av rullebanen (eller langs en tenkt linje) og fly like langt ut som første leg, deretter foreta en 180 grader sving til venstre med ny flyging, retur langs samme senterlinje.
 • Fly to horisontale åttetall, sammensatt av to sirkler, hver sin vei (medurs/moturs), på 50m diameter.
 • Fly en kontrollert "slow flight", medvinds langs rullebanen i sikker høyde og foreta prosedyresving, valgfri retning, for å fly en kontrollert "slow flight", motvinds langs rullebanen i sikker høyde 
 • Fly full landingsrunde: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og lande fartøyet på sikker måte.

BRP

 • Ta av fra bakken med flyet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under avgangen).
 • Fly 4 frie koordinerte svinger (90 grader) mot venstre slik at de danner en firkant i samme høyde, og utføre samme manøver i motsatt retning (mot høyre).
 • Fly et horisontalt åttetall, under kontrollert "slow flight" (som øvelsen over) i konstant høyde.
 • Fly "slowflight" ned til ustabilitet inntrer, avbryt før steiling inntreffer og gjenoppta normal flygestilling, med minimum høydetap.
 • Vise en landingsrunde med crosswind, downwind, baseleg, finale, men med avbrutt landing (go around).
 • Fly full landingsrunde: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og landing. Finale og landing skal skje mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under finale og landing).

CRP

 • Ta av fra bakken med flyet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under avgangen).
 • Fly en "slow flight lowpass" på laveste hastighet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under øvelsen). Flaps skal benyttes om flyet er utstyrt med dette.
 • Vise stigende 720 grader sving med radius 50m, med maksimal høydegevinst
 • Vise synkende 720 grader sving med radius 50m, med maksimal høydetap (utflating på minimum 25m)
 • Vise uttak av fullt utviklet steiling.
 • Vise gjenopptak av normal flygestilling etter at instruktør har påført unormal flygestilling (upset recovery)
 • Vise en powerless nødlanding på oppfordring fra instruktør/kontrollant (på et ikke planlagt tidspunkt).

Forklaring

Med slow-flight menes laveste airspeed (hastighet i forhold til luften - ikke bakken), uten at flyet viser ustabilitet eller steiletendenser.

For alle øvelsene

Kontrollanten vil også gi karakter i generell "airmanship" under evalueringen. Med dette menes følgende:

 • Kandidaten opptrer rolig og konsentrert under øvelsene.
 • Kandidaten bruker sjekklister og følger prosedyrene på riktig måte.
 • Kandidaten viser sikkerhetsbevissthet før, under og etter flyging (stikkord er SFM!).
 • Kan de grunnleggende bestemmelsene i RPAS forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser).
 • Kan nødprosedyrene, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.
 • Holde høyden i de øvelsene som skal utføres "level", f.eks. i svinger (grenseverdi +/- 5m).