Når det gjelder bruk av droner i Norge, så er det 10 dronevettregler du må kunne:

  • Du skal aldri fly høyere enn 120m. Over denne høyden befinner Luftambulansen, politihelikopteret, forsvaret, småfly og andre brukere av luftrommet seg.
  • Du skal aldri fly nærmere enn 50m i avstand til andre mennesker, biler, hus eller andre objekter og eiendeler som ikke du selv eier. For folkegrupper samlet, så er avstanden minimum 150m.
  • Du skal uansett kunne kontrollere dronen hele tiden mens den er i luften, også selv om satelittnavigasjonssystemet skulle svikte (GPS, GLONASS etc.). Lær deg derfor å kunne fly uten dette.
  • Piloten skal kunne se dronen hele tiden fra bakken uten hjelpemidler, mens den er i luften. Elektroniske briller eller skjermkamera er ikke lov å benytte hvis ikke man har en medhjelper som kan se dronen fra bakken hele tiden. For mindre droner betyr det i praksis maksimalt 300m unna der piloten står.
  • Du skal til enhver tid vite hvilken type luftrom du flyr i. Det er ikke tillatt å fly nærmere enn 5km fra en flyplass uten spesiell tillatelse. I tillegg er det mange steder der det er totalforbud mot flyging.
  • Det er i utgangspunktet eieren av området som du skal ta av og lande på, som kan bestemme om du har lov å fly der eller ikke – derfor er regelen «spør først».
  • Du skal alltid fly på en slik måte at du ikke forstyrrer andre mennesker, dyr eller fugler.
  • Lov om personvern gjelder også for droneflyging med kamera. Filming over badestrender og generelt inn på annen manns eiendom er derfor ikke lov uten tillatelse fra grunneier og de berørte menneskene.
  • Fylkesmannen forvalter bestemmelsene fremsatt av Miljøverdepartementet. Over hele Norge finnes restriksjoner i forhold til dyre- og faunavern. Du må derfor sjekke naturbase.no eller safetofly.no for evt. naturvern, før du flyr.
  • En dronepilot har det vi kaller et «objektivt ansvar» så lenge dronen er i luften. Det betyr at piloten faktisk er personlig ansvarlig for skader som følger av dronebruk, også selv om dronen ikke direkte er årsak til skaden. Pass derfor på at du har en forsikring som dekker eventuelle skader overfor 3. mann.


Hvorfor er dette viktig? Jo, det har først og fremst med sikkerheten til andre mennesker å gjøre.

Det er særlig to ting i forhold til skadepotensiale, som er viktig å tenke på under flyging med drone. Det ene handler om hva som skjer om dronen av en eller annen årsak skulle svikte.

Om en drone faller fra ca. 50m høyde vil den ha over 100 km/t i timen når den treffer bakken. De vanligste dronene i Norge, f.eks. en DJI Phantom, veier rundt 2 kilo. Da er det lett å skjønne at å få en slik drone i hodet, vil sannsynligvis medføre døden.

Det andre har med forholdet til andre brukere av luftrommet å gjøre.

Et annet luftfartøy f.eks. et helikopter, har liten sjanse der de kommer flygende i 250 km/t, til å se en liten drone, selv om den er rett foran. En kollisjon med helikopterets rotorblader, motor, eller cockpitglass kan gjøre at det havarerer og menneskeliv går tapt.

Du finner mer informasjon i den såkalte droneforskriften som finnes på Luftfartstilsynet sine sider.