I fravær av et EASA-godkjent utdanningssystem for dronepiloter har EuroUAS lansert et test- og evalueringssystem, for å sikre at piloter som skal utføre oppdrag for bedriften (operatøren) kan få en objektiv vurdering sin praktiske flygeferdighet fra en uavhengig organisasjon, basert på et standardisert opplegg.

Piloter som som har vært gjennom dette opplegget får en god kvalitetssikring og et verdifullt bevis på sin flygekompetanse. Mer enn hundre piloter fra Norge og øvrige Europa har allerede vært gjennom vårt opplegg.

En uavhengig evaluering av en pilots ferdighetsnivå er ikke bare viktig for piloten selv, men bør være i operatørbedriftens egeninteresse for å redusere risiko for uhell og uønskede hendelser forårsaket av manglende flygeferdigheter hos piloten.

Et havari er både skadelig for omdømme og totaløkonomi, som følge av evt. materielltap og produksjonsstopp. 

Vi foretar enkeltstående ferdighetsprøver i forbindelse med våre pilotkurs, gjennom en såkalt Proficiency Check eller gjennom årlige ferdighetskontroller (PFT) av piloter som ønsker å fornye utgåtte CRP-bevis.

Det er tre hovedkategorier innen flygekompetanse :

  • SRP - Student Remote Pilot
  • BRP - Basic Remote Pilot
  • CRP - Commercial Remote Pilot (Klasse 2, 2P, 3 og 3P)

OBS: For oppdragsbasert (næringsbasert) flyging mener vi piloten bør ha CRP-bevis minimum Klasse 2, for å kunne fly oppdrag innenfor akseptabel risiko. 

Øvrige piloter får etter endt kurs tilsendt et flygebevis etter fartøytype, vektklasse og ferdighetsnivå (skill level) innenfor aktuell operasjonstype.

Piloter som demonstrerer at de har kontroll under hele testen (PC'en) vil få Klasse 2 (Professional) eller Klasse 3 (Expert), avhengig av ferdighetsnivå.

RPAS type GNSS Weight (kg) Skill level Operasjonstype
Multikopter (M) GNSS låst (G) <2,5 (L) Student Remote Pilot* (S) VLOS/EVLOS (VL)
Fixed-wing (F) GNSS kan utkoples (M) fra 2,5 opptil 10 (M) Basic Remote Pilot (1) BVLOS under 400ft/inntil 1nm (BL-1)
Hybrid (H)   fra 10 opptil 25 (H)

Professional (2)

m/nærflyging (2P)

BVLOS over 400ft/inntil 1nm (BL-2)
Single-rotor (S)   fra 25 opptil 150 (V)

Expert (3)

m/nærflyging (3P)

BVLOS under 400ft/ over 1nm (BL-3)
Parafoil (P)       BVLOS over 400ft/over 1nm (BL-4)

 

Eksempler på Flygebevis:

  • MGL2-VL - Multikopter med fast innkoplet GPS, under 2,5 kg og tilfredsstiller ferdighetskravet til PRO programmet under VLOS/EVLOS
  • FMM2-BL4 - Fly med manuell kontroll, mellom 2,5 og 10 kg og tilfredsstiller ferdighetskravet til PRO programmet ved flyging i alle høyder og avtander

Gyldighetstiden for CRP-flygebevis er 12 måneder. Avlegges en PFT og denne bestås innen utløp av CRP-flygebeviset, forlenges gyldigheten for nye 12 måneder.

Elevbevis - SRP

Alle som deltar på Pilot BASIC kurs får elevbevis (Student Remote Pilot - SRP). Gyldighetstiden for elevbevis er 2 måneder. Meningen er at piloten skal trene på egenhånd i denne perioden og avlegge en skill-test for å få CRP-flygebevis.

*Student Remote Pilot får kun benytte multikopter eller fixed-wing (fly) opptil 2,5 kg i elevperioden.