Skilltest Specific Category Multicopter (SSM-01)

Tidspunkt: 11. Februar, etter kl. 12:00 (Nykirke Idrettspark) eller ring 90157393 for å avtale annen tid/sted.
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Forkunnskaper: 

Ferdighetsprøven passer for:

  • Piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd etter kurset Pilot BASIC Multicopter (PBM-01) og som ønsker å få et ferdighetsbevis.
  • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet.
Forutsetninger:
  • Må ha avlagt teorieksamen for kategori A2 (pilotbevis må forevises).
  • Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges før oppflyging kan gjennomføres.
Spesielle opplysninger: Piloten medbringer eget fartøy (max. MTOM=25kg).  Husk fulladede batterier.

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Et ferdighetsbevis gir en dokumentasjon på en pilot sin praktiske flygeferdighet.

Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. I tillegg ønsker eksterne oppdragsgivere som leier inn piloter å forsikre seg om at piloten tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår.

En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig partner, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.