Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter (PST-01)

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid
Pris (NOK): 2000,- (eks. MVA)
Sted:

Skoppum, Ski og Rakkestad

Forkunnskaper:  Piloter som har trent øvingsprogrammet på egenhånd
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er et kvalitetsstempel og gir et konkurransefortrinn. Denne tjenesten gir et synlig og dokumentert bevis på en pilot sin flygeferdighet.

Mange oppdragsgivere ønsker å forsikre seg om at de benytter operatører og piloter som tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår. I tillegg ønsker større, sikkerhetsbevisste operatørselskaper selv å sette en kvalitetsstandard for sine piloter. En ferdighetsprøve som er foretatt av en uavhengig institusjon, sikrer en objektiv evaluering av den enkelte pilots flygeferdighet.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og§36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ferdighetstest for pilot, single- og multikopter er en ferdighetsprøve for piloter i alle operatørklasser.

Ferdighetsprøven passer for:

  • Erfarne piloter som ikke har en dokumentert bekreftelse på sin flygeferdighet, fra en uavhengig kontrollant.
  • Nye piloter som har trent flygeprogrammet på egen hånd og som ønsker å få et ferdighetsbevis.

En bestått ferdighetsprøven gir et dokumentert bevis for piloter som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.) i forhold til den pålagte, obligatoriske vedlikeholdstreningen.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.