Omprøve Tentamen Radiotelefoni (RTL-06)

 

Tidspunkt: Avtales med instruktør på 90157393
Pris (NOK): 1.900,- eks. MVA
Sted: Skype4Business
Forkunnskaper:  Gått gjennom pensum for RTL-01, besvart samtlige øvingsoppgaver og har tidligere avlagt tentamen

For kurskandidater som ikke har bestått teoritentamen tilbys kontinueringsprøve. For å kunne bli meldt opp til Teorieksamen - Radiotelefoni overfor Luftfartstilsynet, må tentamen være bestått.

Omprøve er også aktuelt for kandidater som ikke har bestått LT sin teoretiske eller praktiske eksamen, fordi man ikke har gjennomført eksamen på normert kurstid og har bestilt forlenget tilgang til portalen og kan gå gjennom all teori, øve praktisk fraseologi og evt. avlegge en ny tentamen for øvelsens skyld.

Du får også personlig veiledning i inntil en time hos en av våre instruktører.

I feltet Tilleggsinformasjon kan du angi flere ønskede tidspunkter. Du får bekreftelse på tidspunkt eller så vil instruktør ta kontakt med deg, for å avtale passende tid.