Flytelefoni - forberedelse til praktisk eksamen (RTL-05)

Tidspunkt:

Ved mottatt eksamensoppgave

Pris (NOK): 1900,- eks. MVA
Sted: På egen PC (webkonferanse) via Microsoft Teams
Forkunnskaper:  Bestått teorieksamen i Radiotelefoni
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger:

Her finner du oversikten over kontrollanter i ditt distrikt

For å få radiotelefonistsertifikat må du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Etter at du har bestått teorieksamen i radiotelefoni hos Luftfartstilsynet, kan du avlegge praktisk prøve hos en LT-godkjent kontrollant. Denne består av praktisk fraseologi og en språktest, som til sammen kan ta fra ca. 40 - 60 minutter.

Praktisk fraseologi

Målrettet trening av fraseologi i forkant og nøye planlegging, også for det uventede, er nøkkelen til å bestå eksamen. Når eksamensoppgaven er gitt kan du selv legge mange av premissene for gjennomføringen, ved å lage din egen regi.

Det er her denne tjenesten kommer inn. Vi kan bistå deg personlig (en-til-en) og sammen lage en konkret plan for god gjennomføring og styre unna fallgruvene du ikke skal gå i. Under bestilling, angi i fritekstfeltet hvilken kontrollant du har tenkt å benytte (gjerne før du har tatt kontakt med ham) og når du planlegger gjennomføringen av eksamen. Vi tar deretter en innledende kontakt med deg. Senere, når du så har mottatt eksamensoppgaven, ta kontakt umiddelbart så starter vi derfra.

Kontrollanten ønsker å få vite hva du kan. Jo mer forberedt du møter, i større grad kan du vise kontrollanten at du behersker praktisk radiotelefoni i en virkelig situasjon.

Språktest

Du må avlegge en språktest i engelsk. Språkkyndighet er et krav for å bli godkjent radiotelefonist. Les mer om dette på Luftfartstilsynet sine sider.