Pilot BASIC Multicopter (PBM-01)

Tidspunkt:

24. - 25. august, kl. 08:30 - 15:30

5. - 6. oktober, kl. 08:30 - 15:30 - KANSELLERT (deltakelse på Pilot PRO 6. - 8. Okt er mulig)

Sted: Kopstadveien 25A (Idrettsparken), 3180 Nykirke
Pris (NOK): 9.900,- (minidrone er inkludert)
Varighet: 2 dager
Krav og forkunnskaper:  Kurset er beregnet for piloter med liten eller ingen erfaring med multikopterflyging.
Forutsetninger og krav til pilot: Piloten må benytte egen bedrift sitt fartøy, som skal benyttes i flygetreningen utendørs. For å få flytillatelse må piloten må være deklarert RO-1 pilot for å delta på kurset (hvis man ikke har dette - se her). Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 må fremlegges på første flydag (under briefing).
Påmeldingsfrist:  En uke før kursstart
Deltakerstatus:  Ledige plasser (se Tidspunkt for detaljer)
Spesielle opplysninger: Det er en fordel om piloten har bestått E-eksamen.


Pilot BASIC Multicopter
er et introduksjonskurs for piloter som har liten eller ingen erfaring med multikopter fra tidligere og trenger en passende innledning til egentrening.

Kurset er tilpasset forskriften BSL A 7-1 i forhold til §28 eller §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. 

Merk: Egne priser gjelder for bedriftsinterne kurs (5 deltakere eller flere)