VLOS Periodisk Flygetest (VPM-01)

Tidspunkt: Ring 90157393 for å avtale tid. Operativ leder (flygesjef) bestiller på vegne av sine piloter.
Pris (NOK): 1500,-/pilot (forutsetter minimum tre piloter fra samme operatørselskap - oppgi VIP-kode: PCheck). Enkeltpiloter 2000,-. Priser er oppgitt eks. MVA.
Sted:

Skoppum, Nykirke eller andre steder etter avtale

Forkunnskaper:  Operative piloter innen næringsbasert flyging
Påmeldingsfrist:  Ingen spesiell
Deltakerstatus:  Ingen spesiell
Spesielle opplysninger: Sørg for å ha med fulladede batterier

Gode piloter er den beste forsikringen mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Flygeferdighet er ferskvare og krever kontinuerlig øvelse. Sikkerhetsbevisste operatørselskaper ønsker å forsikre seg om at egne piloter tilfredsstiller et minstekrav hva flygeferdigheter angår, før de sender disse ut på oppdrag for selskapet.

En årlig, periodisk ferdighetskontroll er derfor en viktig kvalitetssikring når denne blir foretatt av en objektiv utdanningsinstitusjon, fordi evaluering skjer av erfarne kontrollanter som måler ferdigheten i forhold til en standard. Den enkelte pilot er sikret en likebehandling fordi to kontrollanter foretar sin vurdering, uavhengig av hverandre. En PFT for egne piloter hos operatøren gir også et positivt bidrag til utvikling av god sikkerhetskultur og airmanship.

I tillegg setter Luftfartstilsynet krav til flygeferdighet i forskriftens §28 og §36 der pilot/fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Ved bestått PFT vil piloten få oppgradert sitt tidligere ferdighetsbevis (tidligere avlagt PC) til Commercial Remote Pilot (CRP-bevis), som kan fremvises til oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.). Piloten vil automatisk få beskjed om tid for ny PFT, to måneder før gyldighetsutløp.

Piloten benytter eget, medbrakt fartøy, som til daglig skal benyttes i oppdrag.