Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Kursinnhold:

Dag 1

 • Morgenbriefing
 • Beskrivelse av oppdrag, ca. 25nm under 400ft
 • Valg av luftfartøy, gjennomgang av ytelsesdata
 • LUNSJ
 • Innhenting av væropplysninger, GNSS-integritet
 • Planlegging av gjennomføring, risikoanalyse
 • Lage operativ flygeplan
 • Opersjonelle prosedyrer

Dag 2

 • Morgenbriefing
 • Gjennomgang og demonstrasjon av Mission Control Center
 • Opplasting av veipunkter og data for gårsdagens planlagte operasjon
 • Gjennomføring av operasjonen
 • Debriefing
 • LUNSJ
 • Beskrivelse av oppdrag, ca. 50nm ut fra Sandefjord Lufthavn
 • Valg av luftfartøy, gjennomgang av ytelsesdata
 • Innhenting av væropplysninger, GNSS-integritet
 • Planlegging av gjennomføring, risikoanalyse
 • Lage operativ flygeplan

Dag 3

 • Morgenbriefing
 • File flightplan
 • Opplasting av veipunkter og data for gårsdagens planlagte operasjon
 • LUNSJ
 • Kommunikasjon med lufttrafikktjenesten
 • Gjennomføring av operasjonen
 • Feilsituasjoner underveis
 • Debriefing