Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Kursets målsetning er å gi deltakerne maksimal flygetrening. Husk å møte senest 08:15 alle dager for morgenbriefing

Hver deltaker får egen minidrone inkludert i kurset.

Kursinnhold

  • Morgenbriefing (hver morgen) med sikkerhetsinformasjon
  • Innledende øvelser med simulator
  • Gjennomgang av flygeøvelsene
  • Innledende flyging med minidrone
  • Planlegging av flygeoppdrag (luftrom, tillatelser og begrensninger)
  • Flygeforberedelser for utendørsflyging
  • Operasjonelle prosedyrer under flyging
  • Nød- og faresituasjoner
  • Risikovurdering og airmanship