Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Kursinnhold

Nettkurset inneholder alt du trenger av teoretisk og praktisk undervisning for RTL-faget. Vi legger vekt på gi deg den beste og mest relevante informasjonen som du trenger for å bestå LT sin teoretiske eksamen.

Du vil få oppgaver underveis for å kontrollere at du har forstått innholdet. Du kan få hjelp av din instruktør underveis i kurset om du har spørsmål. Instruktøren vil også følge opp evt. feil under øvingsoppgavene.

Obligatorisk WEBinar

Obligatorisk webinar vil bli arrangert med jevne mellomrom. Her deltar du sammen med andre. Her vil det være mulighet for å stille spørsmål underveis og få gjennomgått områder som trenger bedre forståelse.

Under webinaret vil det også bli gjennomgått praktisk behandling av flyradioutstyr, transpondere og tilhørende tilleggsutstyr som er et krav fra Luftfartstilsynet.

Avslutningsvis under webinaret avlegger man tentamen i RTL teori (30min).

Krav til teknisk utstyr under webinaret

Du vil ha behov for å ha videokamera, mikrofon og høyttalere tilknyttet arbeidsstasjonen din.

Eksamen i RTL teori

Etter bestått tentamen sørger EuroUAS for at man blir meldt opp til LT for å avlegge eksamen. LT vil sende deg beskjed, når dette er klart.

Oversikt over fagområdene

Vi følger den gjeldende EASA AMC 1, FCL.210; FCL.215 Communications (RTL) som angitt under:

Definitions

 • Meanings and significance of associated terms
 • ATS abbreviations
 • Q-code groups commonly used in RTF air-ground communications
 • Categories of messages

General operating procedures

 • Transmission of letters
 • Transmission of numbers (including level information)
 • Transmission of time
 • Transmission technique
 • Standard words and phrases (relevant RTF phraseology included)
 • R/T call signs for aeronautical stations including use of abbreviated call signs
 • R/T call signs for aircraft including use of abbreviated call signs
 • Transfer of communication
 • Test procedures including readability scale
 • Read back and acknowledgement requirements

Relevant weather information terms (VFR)

 • Aerodrome weather
 • Weather broadcast

Action required to be taken in case of communication failure

Distress and urgency procedures

 • Distress (definition, frequencies, watch of distress frequencies, distress signal and distress message)
 • Urgency (definition, frequencies, urgency signal and urgency message)

General principles of VHF propagation and allocation of frequencies