Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Operasjonsmanual (OM) er en forutsetning for å få operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet (LT).

Denne modulen er en komplett veileder for å hjelpe foretak og enkeltpersoner å legge inn relevant informasjon i de obligatoriske kapitlene man trenger for å sette sammen en standard OM beregnet for RO 2 og RO 3 klasse operatører.

Veien til operasjonstillatelse

Hver operatør skal utforme sin unike OM, som skal gi en riktig og troverdig beskrivelse av hvordan oppdragene skal gjennomføres i praksis. Om du eller bedriften din ikke har hatt noe relasjon til luftfart og flysikkerhet tidligere og de generelle momentene, avanserte tekniske løsningene og begrensningene som ligger i disse, samt gjeldende lover og regler for ubemannet luftfart, kan det å lage en OM virke fremmed og vanskelig. Nærmere en "ferdig OM" kommer man ikke, med dette opplegget.

Når man skal sette sammen en OM for første gang, så er man gjerne usikker på hva som skal beskrives og hvor detaljert dette skal være. Denne veilederen tar deg gjennom alle fasene og setter deg inn mange tankerekker, som gjør at du bedre forstår hva som skal være med og setter deg i stand til å tenke på riktig måte, for å fylle malen med riktig tekst.

Opplegget er derfor basert på to ting:

 1. Du laster først ned en mal i wordformat som du lagrer på din datamaskin.
 2. Deretter går du gjennom hver av partene, trinn for trinn, der vi tar deg gjennom alt du MÅ ha med, BØR ha med og tips til tilleggsinformasjon som kan være nyttig å beskrive overfor for deg som operatør.

Når all egentekst er produsert, veileder vi deg videre gjennom den øvrige prosessen for at du skal få med deg alt i søknaden.

Som en bonus deler vi våre operative dokumenter med deg også, slik at du slipper å "finne opp hjulet" på nytt.

I tillegg får du nyttige innspill, for å utarbeide følgende:

 • Part A
  • Hva du bør ha med i den innledende informasjonen
  • Generell risiko- og sikkerhetsanalyse
 • Part B
  • Generelle tekniske systembeskrivelser som er felles for RPA systemene
  • Spesifikke systembeskrivelser og detaljer for hver type
 • Part C
  • Typespesifikke operasjonsbskrivelser
  • Risikoanalyse relatert til operasjonstype
 • Part D
  • Hva skal være med i en drifts- og vedlikeholdsplan
  • Klassifisering av kritiske komponenter relatert til RPA type
  • Nødvendig vedlikeholdsfrekvens
 • Part E
  • Nødvendig kvalitetssikring av kompetanse
  • Kompetanse og utdanningskrav for piloter og assistenter
 • Part F
  • Referanser
  • Vedlegg

Elektroniske tilleggsdokumenter som vi deler med deg er:

 • Flygeplan, såkalt OD (Operational Description)
 • Flygetidsbok (pilotens loggbok)
 • Luftfartøyets reisedagbok