Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

 Dag 1 - Aerodynamikk og flygelære

 • Hva får et multikopter til å fly (grunnleggende flygeprinsipper)
 • Atmosfære, temperatur, trykk og tetthet
 • Aerodynamisk løft, statisk og dynamisk trykk
 • Laminær og turbulent luft
 • Hvordan skaper rotoren løft (aerodynamiske krefter)
 • Retreating blade stall og vortex ring state
 • Krefter som virker på luftfartøyet
 • Driftsbegrensninger (hastighetsgrenser, overbelastning)
 • Ytelser
 • Faktorer som påvirker stigeevne, avgangs- og landingdistansen
 • Vekt og balanse
 • GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO m.fl.) – nøyaktighet og begrensninger

Dag 2 - Elektronikk og Vedlikehold

 • Grunnleggende multikopterkonstruksjoner
 • Luftdyktighet og vedlikeholdsprogrammer
 • Brukerhåndbøker
 • Elektriske motorer
 • Grunnleggende elektronikk, Ohms lov, dimensjonering av kabel
 • Miljøklassifisering
 • Batteriteknologi, lading og brannfare
 • Systemkomponenter (MCU, IMU, ESC, PMU, m.fl.)
 • Radioteknikk, fjernkontroll og tillatte frekvensområder i Europa
 • Videolink og FPV
 • Telemetri, eksterne sensorer og sanntids flygedata
 • Flightrecorder og rekonstruksjon av data
 • Normale flygemoduser (GNSS, trykkhøydebasert, manuell/gyro, autopilot)
 • Nødmodus (øyeblikkelig landing, retur til avgangspunkt, GPS hold, Alt-hold, intelligent orientering)
 • Bruk av autopilot og bakkestasjon (PC)
 • Veipunkter og automatiske flygemønstre
 • Oppdatering av programvare (firmware MCU, IMU m.m.)
 • Kalibrering (accelerometer, kompass etc.)
 • Oppførselsmønstre, geofence, automatisk høydebegrenser
 • Avansert parameterjustering