Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. januar 2021.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Uavhengig av Corona-pandemien har Den norske Droneskole alltid levert sine teorikurs som nettkurs og fjernundervisning (webinar). I tillegg til å være geografisk uavhengig, tids- og kostnadsbesparende, bidrar vi i fellesskap med å hindre smittespredning.

Selv om de ansatte hos våre kundebedrifter må være i karantene eller jobbe hjemmefra, er våre teorikurs like tilgjengelige, uansett hvor man befinner seg i landet.

Praktiske kurs (flygerkursene) foregår utendørs og derfor kan kravet om nødvendig avstand lett tilfredsstilles. Ladefasilitetene er også utendørs og siden kursdeltakerne har med eget utstyr, er sjansen for smitte redusert til et minimum. Vi har selvsagt også spritdispensere tilgjengelig, for å ivareta god håndhygiene.

Den norske Droneskole driver virksomheten med uforminsket styrke. Vi håper samtidig at så mange som mulig av våre kunder er minst mulig berørt av den vanskelige situasjonen. En redusert drift i primærvirksomheten hos en operatørbedrift, kan tvert imot gi bedre tid og muligheter for gjennomføring av kurs og kompetanseheving.

Tiden er inne for å løfte blikket mot fremtidens muligheter. Ved siden av kursleveransene benytter vi mye av tiden på forberedelser og utvikling av nye kurs som skal tilfredsstille Forordning EU 2019/947 fra 1. Januar.

Med dette ønsker vi velkommen til smittefrie og effektive kurs hos oss.