Nytt felleseuropeisk regelverk
Forordning (EU) 2019/947 gjelder nå -
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger de nye kompetansekravene i hht.
Forordning EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Få et bevis på at du er en trygg pilot

Hvordan skal du kunne differensiere deg fra andre piloter som konkurrerer om kundene dine? La de andre pilotene fortelle røverhistorier om flygekompetanse og erfaring. Du derimot, behøver ikke det.

Du trekker bare frem ditt gyldige bevis på at du har gjennomgått en kvalitetssikret test på din flygeferdighet, gjennomført av EuroUAS, som en uavhengig kontrollant.

Etter å ha hatt mer enn hundre piloter gjennom våre standardiserte tester de siste tre årene, har vi fått god erfaring på hva som gir gode, trygge piloter med lav hendelsesfrekvens.

Hvordan vet flygesjefen (operativ leder) hvor godt pilotene behersker flyging for selskapet under varierende forhold?

Spør han/hun dem……?

  • hvor mange år de har flydd drone?
  • hvor mange timer de har i loggen?
  • hvor mange droner de har hatt?

….eller lytter til dronehistoriene de har?

«Neida – vi tester dem!»

Vi opptrer på vegne av våre oppdragsgivere (operatørbedriften) for å gjennomføre en objektiv kvalitetskontroll.

Vi sjekker rett og slett om pilotene har kontroll, under de varierende forholdene vi har i Norge.

EuroUAS gir deg klare fakta på bordet, om hvor pilotene dine står ferdighetsmessig.

Ikke bare er dette avgjørende å vite i forhold til egne piloter. Leier du inn piloter utenfra, må du vanligvis stole på hva de forteller deg om tidligere oppdrag og erfaring, og håpe på det beste.

Spør heller etter uavhengig og objektiv dokumentasjon – spør om de har Commercial Remote Pilot (CRP bevis) fra EuroUAS.