Lander du på rett kurs her,
gir vi deg kunnskapen som trengs
for trygg avgang og sikre operasjoner

Er du en
"lavrisiko" pilot ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som
Commercial Remote Pilot
(CRP-Bevis)

Våre kurs følger
Luftfartstilsynet's forskrift
(BSL A 7-1)

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer kurs fra flyplasser og treningsfelt i hele Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Her har vi sammenfattet all nødvendig informasjon for foretak (næring) og enkeltpersoner som ønsker å starte med droneflyging.

Droneflyging foregår på to måter:

  1. Flyging for moro og lek, altså som hobbypilot. Bruken kan variere fra å ta naturbilder til privat bruk fra luften, til droneracing, mønsterflyging eller akrobatikk. Da bør du melde deg inn i Norges Luftsportsforbund (NLF) og fly i en organisert klubb. NLF har også gode forsikringsordninger. Kontakt Norges Luftsportsforbund...
  2. Nærings- og nytteflyging med drone, altså bruk av drone i arbeid f.eks. fotoflyging, inspeksjon, søk og redning osv.

Den videre informasjonen er beregnet på deg som skal drive nærings- og nytteflyging. For å kunne utføre droneflyging med så lav risiko som mulig, stilles det både formelle krav til organisasjon (operatøren) og kunnskapsmessige krav til de som skal utføre flygingen - piloter og fartøysjefer.

Generelt om droneflyging (RPAS) i Norge

Det første man skal være klar over, er at profesjonell droneflyging er luftfart, selv om det ikke sitter en pilot og styrer i selve fartøyet. Derfor kalles dette også ubemannet luftfart.

For å drive med ubemannet luftfart må man være en godkjent luftfartsoperatør, akkurat som et vanlig flyselskap (f.eks. som Norwegian eller et helikopterselskap). Operatører og piloter må til enhver tid forholde seg til lover og regler som Luftfartstilsynet (LT) setter. I forlengelse av Luftfartsloven finner vi den viktigste forskriften i BSL A 7-1.

I tillegg er det andre lover som du må kjenne til, f.eks. Personvernloven.

Luftfartsoperatører innen ubemannet luftfart deles inn i følgende klasser:

  • RO-1 - for luftfartøyer fra 250g og opp til 2,5kg (f.eks. DJI Phantom)
  • RO-2 - for luftfartøy fra 2,5 kg (f.eks. en DJI Inspire) og opp til 25kg
  • RO-3 - med luftfartøy over 25 kg.

Vær oppmerksom på at det er mange andre kriterier enn bare vekten på dronen, som avgjør hvilken klasse man som operatør hører hjemme i. Dette finner du mer informasjon om i "droneforskriften" (BSL A 7-1) som nevnt over.

Den norske Droneskole (EuroUAS) har kurs for alle operatørklasser. De fleste operatører som skal drive profesjonell droneflyging vil normalt tilhøre kategori RO-2 eller RO-3. Selv om luftfartøyet som skal benyttes har lavere vekt enn 2,5 kg, så er det mange begrensninger i RO-1 som kan gjøre at denne klassen kan være uaktuell for mange.

Vi går her gjennom operatørklassene og gir en oversikt over hvilke kriterier som gjelder, hvilken obligatorisk kunnskap som kreves fra LT og hvilke kurs som er tilpasset de enkelte operatørklassene:

RO-2 og RO-3

Foreløpig er de obligatoriske kravene fra LT ganske like for begge disse klassene, forutsatt at fartøy(ene) har MTOM* <25 kg. Det er krav til organisasjon. Organisasjonen skal bestå av ansvarlig leder, operativ leder, teknisk leder og kvalitetssjef. Flere funksjoner kan ivaretas av samme person.

Vi har laget en enkel oversikt over hvilke krav som gjelder for operative personer i organisasjonen og hvordan kravene kan tilfredsstilles:

Ansvarlige personer hos operatøren

Obligatoriske krav fra Luftfartstilsynet med henvisning til forskriften BSL A 7-1 Hvilke kurskombinasjon gir den nødvendige kompetansen
Operativ leder

§30/38 - Krav til organisasjon (3. ledd): Operativ leder skal sikre at operasjoner utføres i henhold til virksomhetens operasjonsmanual.

Operativ leder må oppfylle kravet som fastsatt i § 36 første ledd (krav om E-eksamen).

§32/40 - Operasjonsmanual: Operatøren skal ha en operasjonsmanual tilpasset kompleksiteten i virksomhetens operasjoner. 

Veileder for Operasjonsmanual (VOM-01)

 og

E-eksamen - WEBinar (WEE-01)

og

Pilotkurset! (POM-01) for alle piloter uansett ferdighetsnivå

og

Menneskelige ytelser og begrensninger

Teknisk leder

§30 - Krav til organisasjon (4. ledd): Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige. Teknisk leder må kunne godtgjøre nødvendig kompetanse innenfor områdene flyteknikk, elektronikk og aerodynamikk.

§33/41/42 - Luftdyktighet: Operatøren kan bare benytte luftfartøy som det kan dokumenteres er luftdyktig. Det må kunne fremlegges dokumentasjon for fartøyets konstruksjon, styresystem og øvrige system samt for praktisk vedlikehold. Det må også kunne dokumenteres at systemet er testet for de operasjoner som fartøyet er planlagt brukt for.

Det skal etableres et vedlikeholdsprogram for luftfartøyene. Det skal fremgå av vedlikeholdsprogrammet når komponenter skal skiftes ut. Vedlikeholdsprogrammet må inneholde en prosedyre for oppdatering av programmet.

Teknisk flygetid for luftfartøy og kritiske komponenter skal loggføres.

§34/44 - Vedlikehold: Vedlikehold skal utføres i henhold til luftfartøyets eller systemets vedlikeholdsprogram.

Vedlikehold skal utføres av teknisk personell godkjent av teknisk leder. Vedlikeholdspersonellets kompetanse til å drive vedlikehold på aktuelt luftfartøy eller system skal være dokumentert.

Technician PRO Multi WEBinar (WTM-02)

Som oftest kommer dette kurset i tillegg til pilotkurs (se nedenfor) hvis teknisk leder også er pilot.

 

 

Piloter

§ 36/46 - Krav til pilot og fartøysjefFor å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

§47/49/51 - Lufttrafikkregler: De alminnelige lufttrafikkregler gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord.

§48/54 - Luftrom: Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler.

Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord nærmere enn 5 km fra en lufthavn, hvis ikke flygingen er avklart med lokal flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste.

E-eksamen - WEBinar (WEE-01)

og

Pilot BASIC (PBM-01) for uerfarne piloter

eller (og senere)

Pilot PRO Multikopter (PPM-01) for piloter som har flydd  25 timer eller mer)

eller, hvis du flyr fixed-wing (fly)

Pilot PRO Aircraft (PPA-01)*

samt

Pilotkurset! (POM-01) for alle piloter uansett ferdighetsnivå

og

Menneskelige ytelser og begrensninger

 

 

 

*Fartøytypen som skal benyttes, bestemmer hvilket kurs (multirotor eller fly), som er aktuelt for piloten.

 

For deg som ønsker å bli en luftfartsoperatør i klasse RO-2 eller RO-3, så kan du også kontakte Airwatch AS for å få mer informasjon om hvordan man kan gå frem for å tilfredsstille den formelle delen (operasjonsmanualer etc.). 

RO-1 (for deg som f.eks. har kjøpt en DJI Phantom, Mavic e.l.)

RO-1 er strengt tatt ikke en operatørklasse på sammen måte som for RO-2 og RO-3, fordi virksomheten kun skal "deklareres" (registreres) og ikke gjennomgå en vanlig godkjenningsprosess i Luftfartstilsynet. Likevel er det Luftfartstilsynet som skal ha oversikten over alle registrerte RPAS operatører, også de som tilhører RO-1.

Det betyr i praksis at når de fire punktene i deklarasjonsprosessen under er tilfredsstilt, kan man starte dronevirksomheten umiddelbart.

Deklarasjonsprosessen inneholder følgende:

  1. Skrive en operasjonsmanual (OM) som er tilpasset virksomheten
  2. Sende inn RO-1 deklarasjon
  3. Ha gyldig forsikring i hht. EC785/2004
  4. Ha satt deg inn i de lover og regler som gjelder for droneflyging i klasse RO-1, i hht. i BSL A 7-1.

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi satt sammen et lettfattelig nettkurs, som gir deg alt du trenger av informasjon for å starte som dronepilot, i RO-1 klassen. For prisinformasjon og bestilling se Bli RO-1 Pilot

Pilotens flygeferdighet

I tillegg setter LT et krav i forskriften om at du må kunne "demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket".

For å si det kort og enkelt: Å kunne fly et multikopter med GPS er ingen flygeferdighet - det klarer alle.

Hvis man ikke behersker flyging uten GPS (eller annen GNSS), har du ikke tilstrekkelige ferdigheter eller den nødvendige kunnskapen du trenger for å kunne ta dronen din hjem, den dagen GPS'en svikter eller du får en eller annen  alvorlig systemfeil - og det kommer med stor sannsynlighet til å skje deg, før eller siden.

Så, uansett om du velger å få profesjonell instruksjon for flyging i ALTI/ATTI-mode (uten GPS/GLONASS) eller om du velger å lære deg dette på egenhånd - TREN MÅLBEVISST I MANUELL MODUS (eller i ALTI/ATTI).

Om Luftfartstilsynet skulle komme på en befaring, må du altså kunne vise at du faktisk behersker å kunne fly. Det kan gjøres på to måter:

Enten å kunne vise det i praksis overfor tilsynet, eller kunne fremvise et flygebevis fra f.eks. EuroUAS. Flygebeviset får du etter å ha bestått ferdighetstesten Pilot PRO Multi Proficiency Check (PMC-01).

Du kan enten trene på programmet til ferdighetstesten på egenhånd (helt gratis) eller delta på kurs f.eks. Pilot BASIC Multicopter (PBM-01). På dette kurset får du grunnleggende flygeopplæring for å beherske foto-, og enkel inspeksjonsflyging.

*MTOM - Maximum Take-off Mass