Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. juli 2020.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Etter at du har fått kontakt med en kontrollant, vil han vanligvis gi deg en eksamensoppgave i form av en "typisk situasjon", f.eks. inn- og utflyging på en kontrollert flyplass (lufthavn) med lufttrafikktjeneste. Dere blir enig om et sted (metode) og tidspunkt for gjennomføringen, og du får gjerne en dag eller to til å forberede deg.

Oppgaven arrangeres vanligvis som et rollespill der du skal være pilot i et småfly og kontrollanten har rollen som lufttrafikktjeneste.

Underveis i oppgaven skal du vise situasjonsforståelse, kommunisere med riktig fraseologi overfor lufttrafikktjenesten, forstå og etterkomme de instrukser og klareringer som blir gitt.

Du vil sannsynligvis bli presentert for en eller flere uventede situasjoner under flygingen, for å teste din improvisasjonsevne. Uforutsette hendelser og situasjoner kan også planlegges i stor grad. Behersker du det uventede, stiller du godt forberedt.

Praktisk bruk av tekniske funksjoner og innstilling av transceiveren eller transponderen, etc., skal være endel av den praktiske prøven.

På kurset har du vært gjennom bruk av Garmin G1000, men det er ikke sikkert din kontrollant kjenner denne. Derfor trenger du informasjon om hvilke varianter du kan møte og hva du skal legge vekt på.

Skjemaer

Når du har valgt hvilken kontrollant du ønsker å benytte, kan du effektivisere søknadsprosedyren og administreringen ved å fylle ut de to elektroniske skjemaene under. Last dokumentene ned til din PC/MAC først og start utfyllingen etterpå. Pass på å lagre. Benytter du Adobe Acrobat Reader blir det veldig enkelt om du på forhånd har definert en underskrift. Da kan du signere elektronisk rett i skjemaet.

Language Proficiency Assessment (LPA)

Praktisk prøve for Flytelefonist sertifikat

Søknader og innsending til Luftfartstilsynet

Ved førstegangsutstedelse av flytelefonistsertifikat skal kopi av pass, fødselsattest eller dåpsattest legges ved (jf BSL C 1.1 a, pkt 7.2.1)