Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. januar 2021.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Nye droneregler fra 1. januar 2021

Endringer og omlegginger....
I forbindelse med innføring av nytt regelverk, er vi iferd med å revidere kurstilbudet.
I likhet med andre droneskoler venter vi på at Luftfartstilsynet (LT) skal etablere en ordning for sk. "reqognized entities". Fra vår side er kursene ferdige og klare til godkjenning, men for å sikre at kursdeltakerne deltar på et offisielt, kvalitetssikret kursopplegg med LT som premissgiver, må vi gjøre alt i riktig rekkefølge.
Dette er en prosess som vil ta tid, sannsynligvis utpå vinteren/våren, fordi det er mye som ikke er på plass hos LT ennå, særlig for Spesifikk kategori, der vi har vår hovedmarked.
Det står ikke på vilje, men vi håper på litt tålmodighet. Vi  oppdaterer sidene fortløpende, når ny informasjon, kvalitetssikring og godkjenninger er på plass.
Alle kurs som ikke er knyttet til Spesifikk kategori kjøres som tidligere.

Den norske Droneskole gir deg den kompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav til piloter innen ubemannet luftfart.

Siden alle teorikurs er E-læringskurs, kan du delta fra der du er, uavhengig av geografisk sted. I tillegg leverer vi praktiske pilotkurs og "oppflyging" for singlerotor, multirotor og fixed-wing (fly).

Våre instruktører har siden 2013 levert opplæring og kurs til samfunnsnyttig bruk av ubemannede luftfartøyer til ulike operatører innen statlig og regional kraftinspeksjon, entreprenørbransjen, geologisk/topografisk undersøkelse, overvåkning/sikkerhet, forsikring, olje/gass, reklame/media, eiendomsbransjen og forskningsinstitusjoner. 

Vi stiller høye krav til våre instruktører. Våre instruktører har bakgrunn fra bemannet luftfart og har i tillegg individuell spesialkompetanse på flere områder innen ubemannet luftfart.

Hovedkategorier