Nytt felleseuropeisk regelverk
Forordning (EU) 2019/947 gjelder nå -
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger de nye kompetansekravene i hht.
Forordning EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Nye droneregler fra 1. januar 2021

Den norske Droneskole gir deg den kompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav til piloter innen ubemannet luftfart.

Siden alle teorikurs er E-læringskurs, kan du delta der du befinner deg i øyeblikket, uavhengig av geografisk sted. I tillegg leverer vi praktiske pilotkurs og "oppflyging" for singlerotor, multirotor og fixed-wing (fly).

Våre instruktører har siden 2013 levert opplæring og kurs til samfunnsnyttig bruk av ubemannede luftfartøyer til ulike operatører innen statlig og regional kraftinspeksjon, entreprenørbransjen, geologisk/topografisk undersøkelse, overvåkning/sikkerhet, forsikring, olje/gass, reklame/media, eiendomsbransjen og forskningsinstitusjoner. 

Vi stiller høye krav til våre instruktører. Våre instruktører har bakgrunn fra bemannet luftfart og har i tillegg individuell spesialkompetanse på flere områder innen ubemannet luftfart.

Hovedkategorier