Lander du på rett kurs her,
gir vi deg kunnskapen som trengs
for trygg avgang og sikre operasjoner

Er du en
"lavrisiko" pilot ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som
Commercial Remote Pilot
(CRP-Bevis)

Våre kurs følger
Luftfartstilsynet's forskrift
(BSL A 7-1)

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

Vi arrangerer kurs fra flyplasser og treningsfelt i hele Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Grafisk progresjonskartVelkommen til din droneskole

Den norske Droneskole gir deg den fagkompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes kompetansekrav innen ubemannet luftfart, enten du skal starte opp en dronevirksomhet selv eller du tilhører en operatør med lang erfaring og utfører de mest avanserte operasjonene. Hos oss finner du garantert et dronekurs tilpasset ditt behov.

Vi leverer kurs uavhengig av geografisk sted. For de teoretiske kursene satser vi på nettbaserte kurs, webinarer og web-cast, der dette er hensiktsmessig .

Vi leverer praktiske pilotkurs for singlerotor, multirotor og fixed-wing (fly). Vi leverer i tillegg periodisk kvalitetssikring (proficiency check, skilltest) av operatørenes operative personell (piloter og sensoroperatører).

Våre instruktører har siden 2013 bidratt til samfunnsnyttig bruk av ubemannede luftfartøyer og har levert kurs og opplæringstjenester til ulike operatører innen statlig og regional kraftinspeksjon, entreprenørbransjen, geologisk/topografisk undersøkelse, overvåkning/sikkerhet, forsikring, olje/gass, reklame/media, eiendomsbransjen og forskningsinstitusjoner. 

Vi stiller høye krav til våre instruktører. Våre instruktører har bakgrunn fra bemannet luftfart og har i tillegg individuell spesialkompetanse på flere områder innen ubemannet luftfart.

Velg blant våre 22 kurs sortert på operatørklasse/tema