Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. januar 2021.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Forbered deg på nye droneregler fra 1. januar 2021

Open category matrix

Den norske Droneskole gir deg den kompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav til operatører og piloter innen ubemannet luftfart.

Vi leverer kurs uavhengig av geografisk sted. For de teoretiske kursene leverer vi nettbaserte kurs og webinarer, slik at du slipper å reise for å delta.

Vi leverer praktiske pilotkurs og "oppflyging" for singlerotor, multirotor og fixed-wing (fly). Vi leverer i tillegg periodisk kvalitetssikring (proficiency check, skilltest) av operatørenes operative personell (piloter og sensoroperatører).

Våre instruktører har siden 2013 levert opplæring og kurs til samfunnsnyttig bruk av ubemannede luftfartøyer til ulike operatører innen statlig og regional kraftinspeksjon, entreprenørbransjen, geologisk/topografisk undersøkelse, overvåkning/sikkerhet, forsikring, olje/gass, reklame/media, eiendomsbransjen og forskningsinstitusjoner. 

Vi stiller høye krav til våre instruktører. Våre instruktører har bakgrunn fra bemannet luftfart og har i tillegg individuell spesialkompetanse på flere områder innen ubemannet luftfart.

Velg blant våre kurs sortert på operatørklasse/tema