Vi har tro på at droneoperatøren har kjernekompetansen og fagekspertisen bak ønsket om å benytte droner i virksomheten, enten det er inspeksjon, fotogrammetri, film og media eller annet.

Vi på vår side har fagkompetanse og erfaring for å levere kurs til piloter og mannskap innen ubemannet luftfart, på en pedagogisk og forståelig måte.

Utvikling av gode kurs og tilhørende kursdokumentasjon, tar tusenvis av timer. Våre kunder og entusiastiske kursdeltakere har siden 2014, gitt oss verdifulle innspill til forbedringer og kursene har blitt justert deretter. Dette ønsker vi nå å dele med operatører som ønsker å etablere egen, intern opplæring for sine dronepiloter.

Kursportalen droneskole.no eies og driftes av Airwatch og leverer de obligatoriske teorikursene som pilotene må ha for å operere i spesifikk kategori. I tillegg har vi nye spesialiseringskurs innen langdistanse BVLOS, operasjoner i kontrollert luftrom m.m.

Tilgang til kursportalen for operatørenes piloter og øvrig mannskap fås etter avtale med Airwatch.

Vi skreddersyr et kursopplegg som er passende for organisasjonen, operasjonstypene som er aktuelle, og evt. spesielle behov. Airwatch kan om ønskelig, også bistå med instruktører for både webinarer og praktisk trening i felt.