Nå kan det etableres egen droneskole internt i operatørvirksomheten

Det nye regelverket BSL A 7-2 (Forordning EU 2919/947) som trådte i kraft 1. januar 2021, åpner for at operatører innen spesifikk kategori kan opprette sitt eget kurs- og treningsopplegg. En slik ordning legger til rette for å integrere den sentrale fagkunnskapen i foretaket f.eks. geomatikk, inspeksjon, boligfoto etc., med den luftfartsmessige delen av opplæringen.

Dette ser vi som en fremtidsrettet løsning som kan gi operatørene fleksibilitet til å kunne tilpasse hvilke luftfartsfaglige kurs og leveransemetode som passer best i egen organisasjon. Luftfartstilsynet oppfordrer alle operatører som ønsker å drive internopplæring i egen organisasjon om å ta kontakt på postmottak@caa.no, for å etablere dette. 

Airwatch er leverandør av ferdigutviklede nettkurs, tilpasset det nye felleseuropeiske regelverket. Operatører som ønsker å etablere sin egen treningsorganisasjon for piloter og støttepersonell, kan nå slippe å lage egne, luftfartsfaglige kurs og dokumentasjon, og i stedet velge enkeltstående kurs eller kurspakker fra vår nettportal, til en lav kost. I tillegg har vi utarbeidet en driftshåndbok for internopplæring, samt bistår med etableringen vederlagsfritt, om vi inngår avtale.

Vi garanterer for samsvar med krav til innhold og kvalitet i kursdokumentasjon, presentasjoner og støttemateriell. Laget for norske operatører med norsk språk.

Se mer informasjon på etablering av intern droneskole.